placená inzerce
Déte nám vědět...

Ô nově žehnané Barborkê v Přemkách bêla ê prvni letošni májová

placená inzerce
DSC_1016

Květen 4, 2022 10:43 / Furtovnik

Z Přemek (Přemyslovice) – Só mista, kolem keréch denně chodimê a ani si tak neôvědomôjemê, že ê onê majó svojô histórijô. Takové připad muže bêt ê kaplêčka sv. Barborê v Přemkách.

Malá kaplêčka bokem od hlavni sêlnice z Prostijova na Konicô stoji na svym mistě ôž nejakéch dobréch 200 let. Postavilê jô na přelomô 18. a 19. stoleti. Tenkrát se eště tato čásť Přemek, horni konec, menovala Novosadê a bêla to samostatná dědina založená v rokô 1786 rozdělenim panskyho. Teprová od rokô 1927 só Novosadê sóčásťó Přemeslovic. Letama se obě části spojilê ê zástavbó, takže dneska nikdo nepozná, že to bêlê gdêsê dvě ruzny dědinê.

Jak je z letopočtô založeni Novosadu jasny, kaplêčka sv. Barborê provázi praktickê celó histórijô této části. Pravda, aji ona letama potřebovala trochô té péče. Věčinó si jô lêdi asi pamatôjó ze zašló brizolitovó omitkó a kovovym plotečkem kolem. To ale ôž néni pravda.

Na 1. mája opravené kaplečce znovô požehnal P. Roman Vlk. Přê té přiležêtosti si lêdi přêpomnělê jak jeji minôlosť, tak ê to, jakó loňské rok zjara prošla proměnó. Navic se po letech vrátila nad malé oltář ê soška patronkê sv. Barborê, keró před letama gdosê čmajzl, pak tam bêla nejaké čas Panenka Maria a fčêlka pan farář obstaral Barborkô novó. A protože bêl prvni květnové deň, bêla celá slavnosť spojená ê s prvni letošni májovó.

Na fotkê se mužete mrknót TOŤ.

Facebook0
  • DSC_1016

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy