placená inzerce
Déte nám vědět...

Ô Cipisku se čarovalo celé tédeň

placená inzerce
unnamed (4)

Duben 28, 2017 12:19 / Furtovnik

Od nás s tiskovó zprávó Markétê Skládalové – Konec dôbna bévá dêcky tak trochô čarodějné. Ê dêž letos podle počasi je spiš začarované. Ovšemže malém čarodějnicám a čarodějum to rozhodně nevadilo.

Na celé tédeň si naplánovalê čarodějnicky kratochvile ô Cipisku. Pochopitelně ale né v lese Řáholcô, ale v Mateřskym centrô Cipisek v Prostijově. Sami smê ô teho nebêlê a možná dobře, protože gdo vi, co bê s nama takovy čarováni ôdělalo. Neco nám o tym ale napsala mistopředsedkyňa MC Markéta Skládalova. A tak ôž ji dámê rovnó slovo, ať to neprotahôjemê a přêdávámê aji pár fotek, kery nám k temô poslalê.

Konec dubna byl u Cipíska věnován čarodějnicím, květen patří už tradičně rodině

Lovení čarodějnických mazlíčků z lektvaru, přikládání do pece či čarodějné tvoření a perníčky z perníkové chaloupky, to je jen zlomek toho, co čekalo rodiče s dětmi koncem dubna v Mateřském centru Cipísek. Už tradičně probíhal v pravidelných programech čarodějnický týden pro nejmenší, který MC pořádá pro své návštěvníky už řadu let. V čarodějnických kostýmech si týden užili nejen děti, ale i rodiče.
Na květen, ve kterém oslavujeme Den matek a také Mezinárodní den rodin, připravuje mateřské centrum kromě pravidelných programů pro rodiče s dětmi i řadu aktivit jen pro rodiče. V rámci Týdne pro rodinu budeme společně už šestým rokem vytvářet projekt na podporu zravých vztahů v rodině, s P. Mečkovským budeme besedovat o výchově synů, proběhne samozřejmě i pravidelné rodičovské setkání na téma výchovy a komunikace s dětmi s M. Skládalovou, individuální psychologické poradenství s psycholožkou P.Tenglerovou či  poradenství s právničkou A.Hálkovou. V květnu nás čekají také další páteční besedy. Po semináři o diastáze a cvičení a po besedě o jídle pro zdraví a energii, nabízí MC  besedu s praktickým cvičením s lektorkou H.Peterkovou pod názvem Aby nás záda nebolela a nohy nás dobře nesly . Všechny besedy i poradenství jsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům MC Cipísek. Z
kapacitních důvodů je ale potřeba se na všechny programy předem přihlásit na kontaktních adresách MC. Aktivity MC Cipísek-aktivní podpora harmonické rodiny jsou podpořeny finančně z dotačního programu Rodina MPSV, Statutárním městem Prostějov i Olomouckým krajem,takže jsou programy přístupné všem rodinám, za což MC moc děkuje. Zájem rodin o tyto programy stále trvá a MC proto aktualizuje nabídku dle současných potřeb rodin s malými dětmi. Bližší informace o nabídce MC Cipísek zskají zájemci na www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov

 

Facebook0
  • unnamed (1)
  • unnamed (2)
  • unnamed (3)
  • unnamed (4)
  • unnamed (5)
  • unnamed (6)
  • unnamed (7)
  • unnamed (8)
  • unnamed

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy