placená inzerce
Déte nám vědět...

Novy jizdni řádê, novi dopravci. Od Novyho rokô bacha na změnê v autobusech!

placená inzerce
kidsok

Prosinec 29, 2017 7:45 / Furtovnik

Od nás – Ôž smê to naznačovalê v sóvislosti ze změnó vlakovéch jizdnich řádu začátkem prosênca. Od 1. ledna docházi k velké změně v dopravni obslôžnosti tam, gde jezdijó autobusê. Tož si to pohlidéte!

Nende jenom o nejaké šibuňk nejakó minôtkó navrch, čê dule. Negde se měnijó cely trasê, mosite čitat aji s tém, že nemužete spolihat na mistni znalost, a pudete na autobus podlevá teho, keré jede šofér. Po letech totiž docházi aji ke změnám dopravcu, přê dobiháni se teda nebôdete muct řidit barvó busô, ešlê mužete zvolnit, protože je to třeba teprová ‚Olomóčák‘ nebo ‚Prostijovák’…

To bêlo pochopitelně s trochó nadsázkê zminěny, co taková zásadni změna muže přênyst v praktickym žêvotě. Dřiv, než se začnete ptat a divit PROČ, si TOŤ mužete přečist pár odpovědni na néčasťéši otázkê s tóto změnó. A dêbêste si nevědlê radê, tož TOŤ je přimo vêhledávač spojeni v integrovanym dopravnim systémô Olomóckyho kraja.

A tož pevny nervê, než se to fšecko ôsadi a zvêknete si! Ináč pokaváď bêste se chtělê tema informacama sami prohrábnót, kliknite na web KIDSOK, tam to je.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy