placená inzerce
Déte nám vědět...

Negdo teprová vêhliži Vánoce, negdo měl ôž Silvestra. Schola Cantorum vitala advent!

placená inzerce
CAM06487

Prosinec 5, 2017 7:10 / Furtovnik

Od nás – Nemosite mět obavê, že je negdo tak řičné a ôž bê chtěl Nové rok. Možná to nekeho trkne, tem ostatnim napovimê. To, co věčinó pokládámê za přelom rokô, v cirkevnim kalendárijô vêpadá uplně jináč.

Totiž, abêhmê si rozômělê.  Advent nésó jenom štêrê neděle před Vánocama ze zapálenéma svičkama na adventnim věncô. Ono je to troškô jináč. Advent je začátek cirkevniho rokô, tym pádem sobota před prvni adventni neděló je takové cirkevni Silvestr.

Fčêl je v tem snaď ôž jasno. Nepravidelné pěvecké sbor Schola Cantorum ve svéch aktivnich dobách ze zpivánim projel kôs světa. Dnes sice vêstôpôjó jenom přiležêtostně, ale parta pořáď drži pohromadě. Každym rokem se scházijó aji na svym Silvestrê těsně před adventnem.

Tentokrát to teda bêlo v sobotô 2. prosênca. V prostijovskym Národě se pochopitelně aji zpivalo. A vzhledem k temô, že řádné sbormistr Petr Kolařu z objektivnich přičin z Brna nemuhl přêjet, tož dirigentskó taktovkô převzala naša redaktorka Helenka Havelka Baronova. A nebêlo to jenom tak, že bê šla zrovna kolem. Mimo jinšiho zbor dirigovala aji před rokem přê adventnim večerô v Muzeô kočáru v Čechách pod Kosiřem. Jak ji to přê zkóžce šlo mužete vidět na paparazzi videô Vlaďkê Plôháčkové pod článkem. Na fotkê z celyho Silvestra očêma Furtovnikô se mrknite TOŤ a od věrné sopranistkê Vlaďkê Plôháčkové TOŤ.

Bêlo zminěny, že Schola Cantorum sice ôž nevêstôpôje pravidelně, ale tê přilêžêtosti só možná o to vyznamňéši. Dalši jejich vêstópeni je plánovany na nedělô 14. ledna v kostele ô Povéšeni (Povýšení svatého kříže) v Prostijově. Tam se bôde zpivat celá Rêbovka (Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby) s brněnskym ansámblem, Schola Cantorum, s keró bôde Helenka zkóšet, přêdá aji neco hitu ze svyho repertoárô. Tož se mužete ôž fčêl těšêt.

Facebook0
  • CAM06487

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy