placená inzerce
Déte nám vědět...

Nedôhê novyho jizdniho řádô autobusu zlomilê ředitelovi KIDSOKô vaz. MÁMÊ JEHO VÊJÁDŘENI!

placená inzerce
kidsok

Leden 9, 2018 7:20 / Furtovnik

Od nás – Jak to vêpadá, revoluca ve veřejné autobusové dopravě v Olomóckym krajô se na prvni dobró tak uplně nepovedla. A ôž tédeň od zavedeni změn to odnesl ředitel Krajskyho koordinátora integrovanyho dopravniho systémô Olomomóckyho kraja (KIDSOK) Jaroslav Tomiku.

O tym, že nastaveni podminek pro vyběr novéch dopravcu nésó schopni splnit menši provozovateli autobusovéch linek, se začalo mlovit ôž před vic, jak pul rokem. Změna dopravcu ale nebêla tym jedinym, co 1. leden 2018 přênesl. Přetrasováni spoju, zrôšeni teho, na co bêlê lêdi desitkê let zvêkli, v mnohéch připadech takê otázka, jak se vlastně dostat do práce, čê do školê, čemôž bê měla bêt dopravni obslôžnosť ôrčená primárně. A jak se to ôž v podobnéch připadech nese, nadávalê aji ti, keři do autobusô jak je rok dlóhé nevlezó…

Dalšim velkym problémem se stalo, že ê dêž novy spoje začalê dědinê křižovat navrch dule, nigdo vlastně pořádně ani nevěděl, gde jezdijó a gdê na ně čekat. Od začátkô rokô totiž nebêlê na zastávkách vêvěšeny jizdni řádê. Nevimê, ešlê plošně, ale na Konickô určitě. Suma sumárum to fšecko spočitala Rada Olomóckyho kraja ředitelovi KIDSOKô Jaroslavô Tomikovi a odvolala ho.

Dnes ôž bévalé ředitel zveřejnil svoje vêjádřeni, kery vám fčêlka v plnym zněni přênášimê:

Dnešní rozhodnutí Rady Olomouckého kraje respektuji. Jsem rád, že jsem se mohl podílet na vybudování Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a stát od jeho vzniku v čele této organizace. Za uplynulých šest let se nám podařilo připravit systémové, koncepční a strategické změny, které dosud žádný kraj v takovémto časovém úseku nezvládnul. Stojí za tím obrovské úsilí kolegů, kteří společně se mnou věnovali veřejné dopravě v Olomouckém kraji spoustu energie. Patří jim za to moje poděkování.

 Nepřesností provázejících spuštění nového systému veřejné autobusové dopravy mělo být daleko méně, než se po 1. lednu v praxi ukázalo. Přesto věřím, že tyto mimořádnosti brzy pominou, významné kroky v tomto směru už v uplynulých dnech společně s dopravci KIDSOK udělal.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy