placená inzerce
Déte nám vědět...

Na zámkô v Čechách otevřelê Hanáckó ambasádô

placená inzerce
5

Září 23, 2018 9:40 / Furtovnik

Od nás s článkem a fotkama od Jôsêfa Sékorovyho – Takovy zřizeni ambasádê, to je vyrazné počên k temô, abê se o nekym vědělo. Svoje zastupitelstvi otevřelê minôló sobotô aji Hanáci na zámkô v Čechách pod Kosiřem. 

Proč se to vlastně fšecko dilo? To nám napsal Jôsêf Sykoru z Lóčan. Ale abê se to nepletlo s nejakym politikařenim… Hanácká ambasáda má totiž hlavně ôkázat, jak só na Hané lêdi šêkovni a čim fšeckym se mužó pochlôbit. O tym si ôž ale přečtite neco od teho népovolaňéšiho, keré za to takê tak trochô ‚muže’.

HANÁCKÁ AMBASÁDA

Tož včêl toď toto pišô pro tê, kteři ste to v sobotô 15.záři nestihlê. Já vim, říká se že hanák je takové nejaké pomalé. Všecko mô trvá nejak dyl. Ale ono je to troškô jináč. To bôde asi tém že hanák je rozvážné.

Ale já bêch chtěl povědět o nečem jinym. V tô sobotô se totiž otvirala a ôváděla se do žêvota Hanácká ambasáda v Čechách pod Koséřem.

Abê všecko bêlo jak se patři nachêstany, tož smê tam jelê hneď ráno. A první zvědavé návštěvnik ôž bêl na mistě. Ja,ja,bêl to ten užasně zářici žlôté vdolek nad hlavama a svéma zvědavéma paprskama jôž olêzoval vnitřnosti ambasádê.

Mê smê se ale mosêle chêstat na hordô zvědavcu a takê jim nečim nacpat břôchê.

Abê nekemô nezaskočêlo, jak mělê potřebô teho do sebe nacpat co névic abê nezbêlo na drôhy, tož aji vodô na zapiti smê nachêstalê. Ale v jednym zmê se sakramentskê spletlê. Počétalê zmê asi s padesátkó lêdi a ono jich přêšlo možná ê přes dvě stovkê. Tož bez nejakéch dlóhéch caviku bêla přestřêžená slavnostni páska a všeci bêlê pôštěni dovnitřkô.

A tož teď nastal ten správné mumraj a za chvilô bêlo ve vnitřkô skoro nedéchatelno. A tak ti co ve vnitřkô lapalê po dechô byly rádi že si venkô muhlê sednót, poslêchnót si nejakó pěsničkô a dojest a dopit co eště zbêlo.

Nekteři kdêž ôž nebêlo ani co jest ani co pit a to békáni se jim vlastně taky nelébilo, tož s brblánim, co to vlastně mělo bêt, se odporóčelê k domovô.

Ale ti, co na této mêšlence sóstředit drobny řemeslnikê z Hané na jedno místo, pracovalê skoro deset let, tak ti vijó svi a každé, gdo s tém troškô pomuhl, tak temô patři obrovsky poděkováni a dik.

 

 

 

Facebook0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy