placená inzerce
Déte nám vědět...

Na prostijovskym zámkô je fotografické ‚co dum dal’. Memoriál Luďka Mařákovyho pošesty…

placená inzerce
ric18

Prosinec 19, 2016 7:17 / Furtovnik

Od nás, s reportem od Josefa Francovyho – Fotografické ‚co dum dal‘ je potřeba brat trochô s rezervó. Šak nás znáte :-) ! Memoriál Luďka Mařákovyho je ôž tradični klubovó véstavó Spolkô prostijovskéch fotografu.

Každé to má jináč, nekery spolkê dělaji na koncô rokô hodnotici valnó hromadô, prostijovšti fotografi misto schuzováni vêmêslêlê Memoriál Luďka Mařákovyho. Proč a zač, to vám vêsvětli ve svym přispěvkô jeden ze zakládajicich členu a  náš známé Josef Francu. A protože je sám Hanák, jak poleno, pocházi totiž z Břêzska, napsal to, jak mô zubák narustl, teda hanáckê. Za což smê dvakrát rádi. Šak si počtite…

Memoriál Luďka Mařákovyho néni nijak tématickê zaměřené vyběr fotek, přêspivá do něho každé z členu, čém se chce za minôlé rok pochlôbit. A o tem se pochopitelně nedá vêpisovat, to se mosi vidět. Vernisáž véstavê běla ve středô 14. prosênca a v Regionálnim infocentrô v prostějovskyho zámkô potrvá až do 20. ledna.

Na fotkê z vernisáže, kery só aji maló inšpiracó pro tê, keři se sem chêstaji, se mužete podivat TOŤ. Pořidilê je Jana Gáborova a Josef Francu. A fčêl ôž teda předávámê slovo.

V PROSTĚJOVSKYM ZÁMKÔ PROBIHÁ VI. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKOVYHO

Ve středô 14. prosinca proběhla ve vystavní galerii Regionálniho infocentra v prostějovskym zámkô slavnostni vernisáž fotografickē vystavē členu Spolkô prostějovskéch fotografu. Po uvodní pisničce prostějovskyho Pěveckyho sborô Proměnê jô zahájil Josef Francu, jeden ze zakládajicích členu Spolkô.

„Je toť prosinec, a tak smê se opět ohlidlê za pomalô končicím rokem, bilancovalê svojô fotografickó činnosť a rozhodlê se svoje novy fotograficky ulovkê opět po rokô předvist návštěvnikum vystavê“ řekl Josef Francu na uvod.

„Společná vystava je mozaikó ruznéch fotografickéch žánru, keréma se vêstavôjici členi zabévajó – od krajinářské fotografie, přes architekturô, art, portrét, akt, až k cestovatelském reportážnim snimkum.“

„Bližijó se vánočni svátkê a všichni mêslime na svy blizky a nemužeme zapomenót na naše kamarádê, s keréma prožêlê mnoho hezkéch chvil, keři nám stále moc chêbijó a nikdo se ôž mezê nás bohužel nevrátijó…

Vystava je proto věnovaná památce Luďka Mařákovyho – dobryho parťáka, fotografa, tôláka po horách aji přirodě a Jarmilê Pospišilové – novinářkê a fotografkê, dobré dôšê našeho Spolkô.“

Na závěr poděkoval Josef Francu Statutárnímô městô Prostijovô za podporô a možnost vêstavovat v přijemnéch prostorách prostijovskyho zámkô, Okrašlovacimô spolkô v čele s Miladó Sokolovó za zajištěny občerstveni a Pěveckymô sborô Proměnê za kulturni uvod vernisáže.

„Je to ôž čtvrté rok, kdê nám děvčata z Proměn zkrášlôjó svym zpěvem vernisáže našich fotografickéch vystav a mê si teho velêce vážimê, tak jak oceňôjeme jejich pěvecky ôměni. Město Prostijov muže bêt hrdy, že má takovéto pěvecké sbor,“ poděkoval na závěr Josef Francu a spolô s Ivošem Snídalovym předalê Proměnám od fotografu maly dárkê na památkô.

Na vystavě, kerá potrvá do 20. ledna 2017, si mužete prohlidnót snímkê:

Kateřênê a Josefa Francovéch, Ivoša Snidalovyho, Jiřiho Pekê, Karla Zvěřênê, Jiřiho Uvizla, Luboša Čehovskyho, Jana Mikláša, Dušana Věženskyho, Břetislava Šmida a Vlastika Hadrovyho.

Facebook0
  • ric18

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy