placená inzerce
Déte nám vědět...

Na kalêndářô z Konicka se podilel aji Furtovnik

placená inzerce
titul2015

Listopad 21, 2014 11:29 / Furtovnik

Od nás – Zase se zešil rok s rokem. To se tak stává, akorát se zdá, že to bévá čim dál časťéš. Nô co nadělámê. Ale k temô, abê to muhlo fungovat aji v dalšim rokô, je k temô potřeba kalêndář. A tož toť jeden mámê.

Poprvni mělo Konicko svuj stolni kalêndář na rok 2006. Od té dobê je to tak furt a hromadê lêdi se ôž dopředô poptává, ešlê bôde zas. A tož se nedá praktickê dělat nic jinyho, než abê bêl :-). Ten letošni vêjel skompletované z tiskárnê ve středô a hneď cestoval dál mezê lêdi.

Na fotkách v kalêndářô se možná nekeři aji nandete nebo tam objevite svoje známi. Só tam aji fotkê, co bêlê během rokô tadê na Furtovnikô. A naopak, pokuď bêste fotkô z vašé dědinê hledalê marně, je to možná tym, že váš obecni óřad si pro sebe kalêndáře neobjednal. Só tam obrázkê ze zeme ê z luftô, z ruznéch akci aji zátišička.

Kromě obecnich kanceláři, gde só k máni, je kalêndář v prodejô eště aji ô Milana Šimikovyho, co má trafikô pod konickó radnicó. Každé rok to závisi od teho, jaké bôde o kalêndáře zájem. Pokuď se bôde dělat, plánôjemê jisty inovace tak, abê přênášel eště vic informaci, než fčêl.

Facebook0
  • titul2015

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy