placená inzerce
Déte nám vědět...

Na hotelô v Olomócô bombô nenašlê, tajemnyho tefónistô snaď ale vêpátraji!

placená inzerce
páska

Říjen 2, 2019 10:50 / Furtovnik

Od olomóckéch polêcajtu – V půlce ledna ve tmě tmoucí, na hotelu v Olomouci…‘ Z textô známyho šansónô sice néni jasny, o kerym olomóckym hotelô je řeč, ale ve tmě tmóci pro změnô se tôto noc hledala na jednym hotelô v Olmikô BOMBA!

Ê gdêž polêcejni pátračka je od teho, abê neco vêčmôchala, negdê je ale lepši, gdêž odende s nepořizenó. To je aji připad nahlášené bombê v jednym nemenovanym olomóckym hotelô. Jeho majitel předal informacô o vystražnym telefonátô na polêcejni dispečink o pul třeti v nocê.
Do akce bêlê povolany fšeckê hlidkê, co bêlê tó dobó po rôce, nasadilê aji dva psovodê ze psama. Obě budovê hotelô převrátilê vzhurô nohama, ale nic nenašlê. Což se možná dalo tak trochô očekávat, ale podcenit to nigdá nende. Podle polêcejni mlôvči Irenê Ôrbánkové ale nebêlo potřeba z hostu nikeho evakuovat, a tož je možny, že nekeři cely pozdviženi zaspalê a vubec netôšêlê, kerá bije.
Tym to ale přêrozeně neskončilo. Teď přêšla fáza, gdê bê bêlo naopak značně žádóci, abê bêla pátraci akca uspěšná, tajemnyho telefonistô chêtlê za flígr a pověsêlê za kôlêska do pruvanô. Takové trest ale náš právni řád nezná, tož se bôdem mosêt spokojit s možnosťó ho zabásnót až třê leta natvrdo za šéřeni polašné zprávê.

Facebook0
  • páska

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy