placená inzerce
Déte nám vědět...

Na americké konvoj ôkazoval holó prdel, nad Koránem opikal špekáčkê. Co bôde dál?

placená inzerce
DSC_0002

Únor 25, 2017 8:30 / Furtovnik

Od nás – Nad ménem Martin Zapletalu bê možná negdo tápal. Pokaváď ale přêpomenemê kauzô vêstrčené holé prdele na konvoj americkyho vojska ve Vyškově, pak ôž možná negdo začne tôšêt. O dalšim jeho kóskô – opikáni špekáčku na Koránem se eště moc nemlovi, ale v zákulisi ôž to zraje. Ovšem to fšecko néni jenom nejaká recesa, jak bê se muhlo na prvni pohled zdát.

Martin Zapletalu je vojenské veterán z mise v Kosovô, z následnyho vêsláni do Kuvajtô dobrovolně ôtekl po tym, co zjistil, o co tam vlastně de a čeho bê měl bêt nápomocné. Následně odešil k Vojenské policii, gde měl bêt mězê školitelama, co mělê školêt svoje proťéškê v Irákô. Pak to vzal ke státnim polêcajtum, teda Policii České republikê v nadějê, že tam bôde platňéši, než v ozbrojenéch složkách, ve smêslo napřimo pomáhat leďum. Nakonec skončêl v kamijónô, sjezdil kôs světa, bez problému se gdekoliv domlovi anglickê ê německê, tož si dokáže na cestách pokecat aji z obêčénskéma lêďma fšôde, gde přêjede. A jak řiká, nésó věcê tak ružovy, jak se nás snažijó média přesvěčêt. Rozhodně teda o něm nemuže nigdo řict, že je nejaké nimand, co dělá velky gesta a vede plany řeče negde ô pivêska.

„Co bude dál? Nevím. Dřív, než se rozhodnu něco podobného udělat, analyzuji možné dopady,“ řiká uplně vážně Martin Zapletalu, za kerym smê zajelê do Náměšťa na Hané, v odpovědi na našô otázkô v titulkô. Zároveň ale dodává, že to fšecko dělá proto, abê konstruktivně šokoval a tym vêbôrcoval společnosť k nejakymô jasnymô postojô a hlavně k nejakém konkrétnim a jasném čênum.

Jeho posledni kósek – opikáni špekáčku nad Koránem –  bêl reakcó na čên Slovenkê Adrianê Mekelové, kerá nédřiv počurala a pak spálêla Korán. „Slovenskými úřady to bylo označeno za ohrožení bezpečnosti státu. To znamená, že jsou si vědomi bezpečnostních rizik, které Islám pro nás znamená ve smyslu možné reakce na tento čin. Nedovedu si představit, že by někdo podobně reagoval na pálení Bible. Z mého pohledu je Islám ideologie, nedá se mluvit o náboženství,“ poznamenává.

Pokaváď ale odhlidnemê od tehoto konkrétniho připadô a přendem do obecňéši rovinê… Každé si válkô představôje jako bombardováni, tankê na každym krokô. Podle Martina Zapletalovyho je válkó aji boj o přistup k nerostném bohatstvim anebo snahó rozděleni lêdi na dva táborê, kery si dó po krkô. Což tak trochô je ôž ô nás viditelny, jak se rozkol mezê lêďma přêžêvôje. „Mám přátele, u kterých vím, že se nemůžeme bavit o politice, ale na druhou stranu jsem si jistý, že pokud by přišlo k nejhoršímu, byli bychom schopni se semknout a bránit se,“ dodává.

Jak si ale Martin Zapletalu mêsli, chod dějin ovládá uplně negdo jinši, než politici. A vubec néni vêlóčeny, že ani oni netôšijó, že só jenom figurkama, kery zároveň nemaji odvahô ôdělat cokoliv jinšiho, než se od nich očekává. Zájem státô je v tymto připadě uplně mimo. „V tomto směru je zvláštní i postavení médií, která informují podle toho, jak ‚je třeba’, ne podle skutečnosti. Důkazem jsou poslední události ve Francii nebo Španělsku. Jde o mediální ovlivňování společnosti a můžu si jenom klást otázku, jestli to není záměr, aby se lidé nasrali a vyprovokovala se nějaká reakce, která by mohla být zneužita,“ mini vojenské veterán.

Povidáni s nim néni rozhodně žádná sranda, jak bê se podle jeho skôtku, keréch je vic, než smê zmiňovalê, muhlo zdát. Jeden z nich – ‚Procházka muslima v Olomouci 23. 12. 2016′. „Musel jsem to udělat jako reakci na celkovou situaci a konkrétně po útoku v Berlíně. Ale média to nezajímalo… Přeci jen…byly Vánoce,“ komentôje tento moment. Na videozáznam se mužete podivat TOŤ.

„Bohužel, všechno, co říkám, tak se plní. Nesplnila se akorát moje předpověď vypuknutí války, po vzoru bojů na Ukrajině, v minulém roce, i když k tomu bylo už opravdu blízko. Jsou stanoveny dlouhodobé linie dalšího vývoje našeho světa i na několik desetiletí. A jedinou možností, jak se bránit, je semknout se donutit politiky, aby upustili od jejich realizace. Stejně jak tomu bylo kdysi v USA, kdy společnost donutila vládu k ukončení války ve Vietnamu. Jsem zastáncem hesla naše země – naše pravidla. Rozhodně nejsem rasista a první řadě zastávám nenásilné řešení. Současný stav ve světě i u nás doma jak v migrační krizi, tak i v mezinárodní situaci, ale není udržitelný,“ řekl Furtovnikô Martin Zapletalu.

Sám ôž hanáckê pré pozapomněl, ale je hrdym Hanákem, a jak nám prozradil, bêl to takê duvod, proč dal přednosť nám před ostatniuma médiama, kery se ho poslednich dňách snažêlê ‚ôlovit’. Mě mô za to děkôjemê a smê vděčni za duvěrô, keró v nás vložêl.

Facebook0
  • DSC_0002
  • DSC_0003

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy