placená inzerce
Déte nám vědět...

Muzeum kočáru slavilo narozkê, fšecko se ale fčêl toči kolem JOSEFKOLô

placená inzerce
josefkol

Červenec 12, 2017 7:10 / Furtovnik

Z Čech, tech pod Kosiřem, z Muzea kočáru – Bêlo to 11. červenca 2009 ta velká sláva. Muzeum kočáru v Čechách pod Kosiřem tenkrát bêlo slavnostně otevřeny v celé své parádě. 

Pravda, tak nejak smê bêlê ô teho eště v době, gdê se o nejakym muzeô a Václavovi Obrovym jenom mlovilo. Pak se přehópl jeden rok, drôhé, třeti a najednó to bêlo hotovy. Muzeum kočáru v Čechách pod Kosiřem oslavilo v utery osmy narozkê. Gdo se zastavil, dostal kôs narozeninovyho dortô, ê dêž ho třeba ani nenapadlo, že bê to zaslóžêlo gratulačkô…

Jak nám ale Václav Obru řikal, to, čim žêjó, a né jenom poslednima dňama, ale spiš poslednima měsicama, je jubilejni desáté JOSEFKOL. Dêcky se temô snažijó dat neco novyho a nejaké neohleděné náboj. Letos na historickó scénô přênde na hratvô sám kardinál Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinô, keré bêl olomóckym biskôpem v letech 1745–1758. Ten poslal napřeď svyho vêslanca omrknót rajón na letošni jizdô cestovnim kočárem přê zahájeni turistické sezónê, fčêl přêjede teda rovnó jeho excelenca!

Desáté JOSEFKOL ožêvi zámecké park v Čechách pod Kosiřem 22. – 23. červenca 2017 a Muzeô kočáru smê se zastavovalê v momentě, gdê se dolaďovala scéna slavnostniho zahájeni. A tož neco ôž o tem vimê, ale to néni nic proti temô to vidět na vlastni očê ‚naostro’.

Zetkáni mistru řemesla kolařskyho, kočárnickyho a mistru oprati ôž dávno přeskočêlo né jenom hranice regiónô, ale aji hranice republikê, a né jenom jednê. Na maly ohlidnóti za tym lońskym ročnikem se mužete mrknót TOŤ. A jak Vašek Obru vzkazôje, znovô se pokôsijó fšecko dotahnót do maximálni dokonalosti. A tož se zastavte, takê si tô chvilkô ôdělámê.

josefkol

Facebook0
  • josefkol

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy