placená inzerce
Déte nám vědět...

Mražákê po svátkách vêžrany, bêlo potřeba neco nakrast!

placená inzerce
mrazak

Prosinec 29, 2015 6:30 / Furtovnik

Od přerovskéch polêcajtu – Je fakt, že na Vánoce se řádně provětraji mražákê, v keréch se dlóhó dobô střádalo, abê na svátkê bêlo neco na zôb. Neznámymô pachatelovi ale asi došlê rezervê, a tak se vêdal po nečem poohlidnót do cêzi špajzkê.

Piše polêcejni mlôvči František Kořinku, že k velké mražákové lópežê došlo negdê mezê 18. – 25. prosêncem v Jezernicê. To je negde mezê Hranicama a Přerovem. Zloděj to vzal přes zehradô na dvur, odkáď pak prošil do špajzkê rodinnyho domkô.

Mrkl do mražákô, co ta maji dobryho, a co bê se muhlo hodit. Nakonec tam vêtahl kolem 15 kil ruznyho masa. Čihl se aji do ledničkê, tam po nekym zbêla rozpitá flaša vina, keró přê té operacê džigl a prázdná zostala ležet na zehradě.

Zloděj sebó mosêl ale mrsknót, abê mô maso nerozmrzlo. Šak vime, takovy se ôž znovô na mražák dávat nemá. To bê to bêlo cely na vêhození a marny snaženi. Škodê nadělal pré tak za dva a pul tisica. Z možnosti obviněni z krádeže a porôšváni domovni svobodê ho muže takê pěkně hrêzat svědomi, protože bê to muhl odskákat až dvóma letama áreštô.

 

Facebook0
  • mrazak

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy