placená inzerce
Déte nám vědět...

Mladém slôžénském hasičum pomuhl Olomócké kraj s vêbavenim aji odbornó připravó

placená inzerce
služín1

Listopad 1, 2018 8:58 / Furtovnik

Ze Slôžéna, zprávô a fotkê nám poslal František Vêhlidalu – Abê muhla bêt elitni prvni liga, mosi se nédřiv vêchovat potěr. A plati to jak třeba ve fotbále, čê hokejô, tak aji mezê hasičama.

Věnovat se vychově mládežnické zákadnê, v tymto připadě hasičské, néni vubec jednodôchá věc. Stoji to hromadô časô aji nervu. Ovšem ziskáni podporê Olomóckyho kraja znamená, že to konkrétně ve Slôžéně néspiš nedělaji tak špatně a penize na vêbaveni aji odbornó připravô rozhodně nésó vêhozeny oknem.

Slôžénšti bêlê jedni z tech, kteři dotacô na činnosť, akce a projektê poskêtovanó Olomóckym krajem během rokô vêôžêlê. Fčêlka teda přêcházi moment zučtováni, jak s prostředkama naložêlê. O tym nám ôž vic napsal vedócj mládeže SDH Slôžén František Vêhlidalu:

Významná pomoc Olomouckého kraje mladým hasičům SDH Služín

Základní myšlenkou všech sborů dobrovolných hasičů je humanitární pomoc při ochraně života, zdraví, majetku občanů, obce i celé společnosti. Hasiči ve Služíně si stanovili jako svůj cíl, zabezpečit organizovanou činnost všech členů a kvalitně provádět výchovu a přípravu mladých hasičů. Co nejlepších výsledků přitom dosáhnout v preventivní práci, technické a odborné připravenosti hasičů našeho sboru. Mimo to, sbor usiluje o kvalitní výstroj a výzbroj členů zásahové jednotky i hasičských družstev. Na potřebné úrovni je nezbytné udržovat požární techniku a zařízení. V jednotlivých věkových kategoriích se zúčastňovat okrskových a okresních soutěží v požárním sportu, důraz přitom klást na družstva mladých hasičů.

K tomu v roce 2018, výbor SDH ve Služíně, plně využil nabídnuté příležitosti z Olomouckého kraje, který poskytl zájemcům dotaci na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů v rámci kraje. Dotaci využily desítky dalších sborů dobrovolných hasičů, což mělo významný podíl na kvalitě uskutečněných akcí, stejně jako v odborné připravenosti hasičů a jejich vybavenosti výzbrojí a výstrojí.

Dotace byla použita na zabezpečení Soutěží v požárním sportu mládeže a Závodu požárnické všestrannosti. Soutěže byly pojaty jako Seriál tří her hasičských dovedností, které se uskutečnily v dubnu a září 2018. Za finanční prostředky bylo možné nakoupit pro vítězná družstva a jednotlivce poháry, medaile, diplomy a tisk potřebných dokumentů. Dále byly nakoupeny ceny pro vítěze i ostatní soutěžící hasiče. Novinkou byly buzoly, stopky, knihy, fixy, propisovací tužky, trička s potiskem HASIČI a upomínkové předměty. Pro uskutečnění třídenního soustředění, bylo možné z dotačních prostředků Olomouckého kraje zrealizovat pronájem sportovního areálu v Pěnčíně. K zabezpečení administrace a rozhodčí služby byla dotace použita k nákupu kancelářského papíru, nákupu pohonných hmot, opravy překážek pro štafetu 400 m a překážek CTIF. Významným artiklem bylo vybavení pro mladé hasiče, a to: sportovní hadice c52, sportovní proudnice, rozdělovač, sací koš a další vybavení. Pro všechny účastníky seriálu her hasičských dovedností bylo zabezpečení pitného režimu.

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje připravili Služínští již zmíněné třídenní soustředění mladých hasičů v rámci 19. okrsku, kterého se zúčastnila družstva z Pěnčína, Služína a Laškova. Tato první akce byla zaměřena na požární sport a plnění disciplin hry Plamen. Nejúspěšnější byli mladí Pěnčínští hasiči, pod vedením Martina Bartoše.

Druhou hru hasičských dovedností tvořila soutěž o nejlepšího hasiče – juniora. Tvořilo ji šest disciplin zaměřených překonávání překážek pro hru Plamen, úvaz na proudnici, přenos hadice a přenosného hasicího přístroje na určené místo, propojení celé soustavy požárního útoku, požární útok s hydrantem (úkol ze štafety dvojic), a přespolní běh (250 m a 2500 m). Nejúspěšnější byli Vít Houb, Šimon Florián a Nikola Bendová z Čech pod Kosířem,  Karel Vaněk a Natálie Přecechtělová ze Stařechovic, Apolena Šťastná, Václav Holubek a Jakub Holubek ze Služína, David Kovář z Laškova, Tomáš Knápek z Klopotovic, Kristýna Krajíčková z Lešan a Martina Dvořáková z Krakovce.

Třetí část soutěžní trilogie tvořil závod požárnické všestrannosti, tentokrát ale ne v podání hlídek, nýbrž jednotlivců. Pro mladé hasiče to bylo něco nového, každý si mohl ověřit své znalosti a schopnosti ve střelbě ze vzduchovky, topografii, znalostech první pomoci, požární ochraně, uzlování a překonávaní překážky po vodorovném laně. Každý jednotlivec plnil tyto disciplíny na trati dlouhé 2500 metrů. V kategorii do 9 let vyhrála Zuzana Brančíková, do 11 let Apolena Šťastná, do 13 let Karel Vaněk a do 15 let Jakub Holubek.

Rozhodujícím výstupem dotační pomoci Olomouckého kraje služínskému sboru dobrovolných hasičů, bylo značné zkvalitnění materiálně technické vybavenosti, ale především pak podstatné zvýšení znalostí požární odbornosti a připravenosti mladých hasičů. Dotační podpora pro přinesla své ovoce v podobě vítězství v okrskovém i okresním kole hry Plamen, což je největší úspěch služínských hasičů v celé její osmdesátileté historii. Obě družstva (starší i mladší) mladých hasičů ze Služína se v sezóně 2017/18 stali nejlepšími kolektivy v rámci Okresního sdružení hasičů Prostějov. Družstvo starších žáků tak bylo poctěno možností reprezentovat okres Prostějov v krajském kole Olomouckého kraje. Ti této příležitosti využili a krajského přeboru se zúčastnili. V konkurenci 10 nejlepších sborů Olomouckého kraje se neztratili a pro okres Prostějov vybojovali krásné 4. místo. Náš sbor a prostějovský okres v krajském kole reprezentovali: Jakub Holubek, Martina Dvořáková, Adéla Chromcová, Vendula Chromcová, Veronika Tylová, Nikola Bendová, Natálie Přecechtělová, Karel Vaněk, Ivo Oščádal a David Kovář. Vedoucím družstva byl František Vyhlídal. Za vytvoření podmínek k tréninku a přípravě, mladí hasiči ze Služína touto cestou děkují předsedovi Okresní rady mládeže Josefu Havelkovi, starostovi a jednateli SDH Služín dr. Stanislavu Šoustalovi a Ing. Janu Tichému. Za významnou dotační podporu a pomoc míří naše poděkování Olomouckému kraji.

služín1

Horní řada zleva: Vendula Chromcová, Karel Vaněk, Nikla Bendová, Adéla Chromcová, Aneta Veselá, Veronika Tylová, Martina Dvořáková, Jakub Holubek a Jan Orálek.

Dolní řada zleva: Václav Holubek, Václav Vaněk, Aneta Šilhánková, Zuzana Brančíková, Apolena Šťastná, Matyáš Šťastný.

Vedoucí mládeže: František Vyhlídal

Facebook0
  • služín2

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy