placená inzerce
Déte nám vědět...

Mezê hasičama rokô ôspělê aji ti naši z Olomóckyho kraja

placená inzerce
6-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku

Duben 14, 2019 9:42 / Furtovnik

Od nás – Hasičêna, to je těžky řemeslo. To se nedá nic dělat. A takê na to rozhodně nemá každé, ê gdêbê sebevic chtěl. A proto je aji dobře, že existôje prostor pro oceněni tech nélepšich. 

Ê gdêž za nás – vážnosť a respekt si zaslóžijó fšeci hasiči, keři pomáhaji a zachraňôjó tam, gde smê mê obêčéni smrtelnici v koncich. Anketa Hasič rokô měla letos svuj desáté ročnik a rozhodně se mezê tema nélepšima neztratilê ani hasiči z Olomóckyho kraja. Ať ôž mezê jednotlêvcama, tak aji  v kolektivnim nasazeni.

Oceněni Hasič rokô se předávalo ve štvrtek ve Španělskym sále na Pražskym hradě. O tym, jak dopadlê hasiči od nás informôje mlôvči Hasičskyho záchrannyho sborô Olomóckyho kraja Zdenek Hošáku. Naši bodovalê hneď ve třech kategórijách. Ê gdêž zlato ve fšeckéch nominacách ôteklo, oceněni je určitě zaslóženy a mužemê bêt na naše hasiče určitě pyšni.

A fčêlka teda to, co Zdenek Hošáku k oceněném napsal a předal aji videomedilónek, od hasiču mámê aji fotkê:

Ocenění v kategorii – Hasič roku 2018

3. místo nstržm. Michal Přecechtěl z HZS Olomouckého kraje

Nstržm. Michal Přecechtěl pracuje na pozici hasič od roku 2008. Aktivně se věnuje soutěžím TFA, kde pravidelně dosahuje vynikajících výsledků, a to nejen na soutěžích v České republice, ale rovněž na evropských a světových soutěžích. V loňském roce získal na Světových hasičských hrách v Jižní Koreji hned tři medaile, přičemž nejcennější byla zlatá medaile. Michal Přecechtěl přispívá významnou měrou k pozitivnímu vnímání práce hasičů veřejností a šíří jejich dobré jméno nejen v České republice ale i ve světě.

Ocenění v kategorii „Kolektiv roku 2018“

3. místo Odborná skupina HZS OLK pro „stabilizaci budov a výkopů“ z HZS Olomouckého kraje

Odborná skupina pro problematiku vyprošťování osob ze závalů a stabilizaci staticky narušených budov a výkopů byla oficiálně zřízena na začátku roku 2015.Členové této skupiny s pomocí nové techniky zasahovali u několika desítek zásahů od zakrývání poškozených střech, zajištění staticky narušených budov, záchrany osob zpod zříceného stropu  nebo u rozsáhlého výbuchu spojeného s poškozením několika desítek domů. Skupina rovněž zpracovala Metodiku stabilizace stavebních konstrukcí HZS Olomouckého kraje a spolupracuje s ostatními HZS krajů v rámci celé ČR. Členové odborné skupiny se rovněž dlouhodobě věnují podpoře záchranářské kynologie.

Ocenění v kategorii „Projekt roku 2018“

2. místo Vlajkový projekt „Bezpečné pohraničí“ z HZS Olomouckého kraje

Cílem projektu spolupráce mezi českými a polskými hasiči, je systémově řešit spolupráci při výměně informací nejen mezi hasiči, ale i dalšími záchrannými složkami, zajistit výměnu expertů a realizovat společné výcviky a samozřejmě pořídit chybějící požární techniku. Tato spolupráce má dlouholetou tradici. Obě země si vzájemně si vykrývají těžce dostupné oblasti pohraničí. Tato spolupráce je podporována Evropskou unií v rámci programů Interreg. Pro nové programové období 2014 – 2020 je snahou, aby finanční prostředky vynakládané Evropskou unií na přeshraniční spolupráci řešily nadregionální dopad, nejlépe podél celé společné hranic.

 

Facebook0
  • 1-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 2-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 3-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 4-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 5-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 6-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 7-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 8-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 9-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku
  • 10-Jubilejni-10.-rocnik-ankety-Hasic-roku

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy