placená inzerce
Déte nám vědět...

Máte recept na vtipnó kašô? Časopis ‚MY‘ vêhlašôje sótěž kreslenéch vtipu!

placená inzerce
Jiri_Vanek_soutezni_5

Duben 11, 2018 10:04 / Furtovnik

Od nás, ze zprávó z redakce časopisô MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska – Pamatôjete třeba Dikobraz? To smê dêcky ôž čekalê na deň, gdê vêcházel, pak počitalê, kolêk je tam Kerlesu (kresliř Jaroslav Kerles), Vêčitalu (Jan Vyčítal), Nepraktu (Neprakta – Švandrlík) nebo ešlê se ôrodil nejaké Renčin (Vladimír Renčín)…

Pochopitelně smê ôž mělê vêtipovany aji vêloženy trapákê, keři nigdá nezklamalê a bêlê k smichô spiš tym, že jejich vtipê nebêlê vubec k smichô. Ale to tak bévá. Ovšemže zašlé slávě kreslenéch vtipu chcó dat znovô lesk v časopise MY vêhlášenim sótěže O miskô vtipné kaše.

Néni to ale zas až tak nic novyho. Časopis MY totiž ôž v 60. letech vêcházel. Sóčasni tvurci nové podobê tehoto časákô, keré začal vêcházet fčêl v lednô, se tym nechale inspirovat. A ôž tenkrát se vtipná kaša ‚vařêla’, tym pádem fčêlka vêhlášená sótěž je jejim jakobê pokračovánim.

Ale o tym fšeckym se ôž zmiňôje zpráva z redakce MYju, keró zveřejňôjemê v plnym zněni, abehmê neco nepoplantalê.

Titulni obrázek je jeden ze sótěžnich od Jiřiho Vaňka z Hlinska

 

O misku vtipné kaše

aneb Umíme se ještě smát?

Jak už jest našim čtenářům známo, jednou z inspirací pro redakci MY je staré dobré „myčko“ z let šedesátých. A že je toho dost, co mělo tehdy dobrou myšlenku i úspěšné provedení (jako tolik dalších věcí „za totáče“). Například v roce 1965 v květnovém čísle vyhlásilo „myčko“ soutěž O misku vtipné kaše. Oteplovalo se, blížilo se politické tání a autoři kresleného humoru seli i žali současně. Dnes jako by tento pozoruhodný žánr umíral na úbytě…

V lednovém, únorovém i březnovém čísle našeho měsíčníku jsme otiskli několik soutěžních kreslených vtipů autorů z MY65 a MY66, z titulní strany někdejšího Dikobrazu, ale také vtipné kresby některých současných autorů.

Mnozí čtenáři se dovtípili, že, kromě všech ostatních romantických představ spojených s tímto časopisem, bychom si přáli alespoň trochu pomoci návratu kresleného humoru do našich stále více uniformních životů bez úsměvů. A tak se v redakční poštovní schránce začaly kupit nadité obálky s ukázkami kreseb známých i neznámých autorů. Pomyslná miska vtipné kaše se k našemu úžasu opět plní. Aby však časem opět nevyschla, chceme to trochu podpořit.

Proto vyhlašujeme i MY soutěž O misku vtipné kaše! Pro autory i čtenáře. A jak se zapojit? Nevymýšlíme vymyšlené, jen s uznáním máváme našim předchůdcům. Prostě:

Ti, kteří jsou obdařeni vtipem a schopností kreslit, nám mohou zaslat své vtipy poštou na adresu Redakce MY, Nad Vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10 – Vršovice, nebo e-mailem na redakce@mesicnikmy.cz.

Ti, kteří kreslit neumějí, nemusí smutnit. Budou těmi nejdůležitějšími – čtenářskou porotou.

1) Soutěžit může každý autor, který zašle minimálně pět kreseb (pokud možno více, aby bylo z čeho vybírat), které otiskneme. Pokud se dostaneme do autorského přetlaku, pokusíme se dát soutěžním obrázkům více stránek, nebo prostor na webu MY.

2) Každý čtenář-porotce zašle svůj hlas poštou či e-mailem: Označí je „O misku“ a napíše jméno autora kresby a pořadové číslo, které bude u každého obrázku uvedeno. Svůj hlas pro daný měsíc mohou porotci zasílat až do vydání následujícího čísla. Každý měsíc postoupí do finále ta kresba autora, která získá nejvíce hlasů od porotců.

3) Vždy po půl roce bude malé finále: Otiskneme pět vítězných kreseb z jednotlivých kol – a vy rozhodnete. Autor vítězného vtipu pak z porotců vylosuje – vítěze. Toho na naše náklady pozveme do redakce na oběd. Dostane Misku vtipné kaše (na sladko či na slano, podle vlastního výběru) servírovanou na deseti zelených bankovkách.

MY04_titl

 

 

Facebook0
  • Jiri_Vanek_soutezni_5

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy