placená inzerce
Déte nám vědět...

Letošek mámê za sebó. Dófémê, že nás čeká ôž jenom to lepši!

placená inzerce
pf2021

Prosinec 31, 2020 12:11 / Furtovnik

Od nás – To si neporôčite. Co má bêt, to přênde. A nenadělá s tym nic baba Vanga, Nostradamus, ani Jaroslav Flegru (gdo nevi, tož to je ten, keré nakonec ôznal, že v katastrofickéch předpovědich ohledně koronáča přestřelêl!).

Je posledni deň roka. A aji gdêž nestálo tech 366 dňu (bêl přestôpné) za nic, ê tak se zapiše do dějin. Bohužel! Ovšem eště věči hruza bê bêla, gdêbêhmê časem mosêlê ôznat, že to nebêlo až tak zly!

Ale nehmê malováni čertu na zeď. Přê Silvestrô si mužem gratulovat, že smê tê fšeckê letošni hruzê přežêlê. Zároveň to dává náděj, že až si na Nové rok dámê nejakyho teho vêprošťováka, požvéchámê piksklô kêseléch rêbiček nebo sklinkô kvašáku, nastartôjemê do lepšich času. Nebo aspoň né horšich, než bêlê dofčêl…

Fotkô na naše PéeFko smê fotilê začátkem srpna na Kosiřô. Asi nigdo eště netošêl, co nás ve zbêtkô rokô 2020 eště čeká. Ale ten lepši vyhled do rokô 2021 snaď nebôde jenom heslo na trasparentê do prvomájovyho pruvodô.

A tož – ať stoji za to rok 2021 žêt, né jenom přežévat!

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy