placená inzerce
Déte nám vědět...

Kvulêvá opatřenim zvostala véstava na konickym zámkô v ilegalitě. Mužete si jô ale prohlidnót na žêvéch obrázkách!

placená inzerce
kala

Únor 21, 2021 11:09 / Furtovnik

Od nás, s videem Pavla Surmovyho – Doba to tak chtěla, ê gdêž mê smê nechtělê. Od adventô bêla na konickym zámkô nachêstaná véstava sbirkê betlému a zajimavéch fotek. Otevřeni pro veřejnosť se ale nedočkala.

Na véstavě v galérii konickyho zámkô smê se bêlê mrknót hneď po Novym rokô. To bêlo TOŤ. Tenkrát dófalê ředitel MěKS Konica Tomáš Vrbu a takê Lucka Krejči z infocentra, že se bôde muct v plné parádě véstava otevřit aspoň v prodlóženym terminô do konca unora. Jenomže ôž to fčêlka vêpadá, že to nevêpadá…

Ê tak ale mužete z teho mět neco aji vê fšeci. A mosimê ôznat, že ê tato podoba má svoje kózlo. Kameraman Pavel Surmu natočêl o obóch čásťách véstavê samotny videodokumentê, keréma provázi Lucka Krejči, hudebni doprovod na kytarô zajistil Tonda Krejči a přêrozeně v obóch ôvidite ê hlavni protagonistê – sběratela betlému Stanislava Dostálovyho a fotografa, jináč ale takê lékařa, a takê, mimo jinši, odbornyho garanta studijniho programô na Univerzitě Tomáše Baťê ve Zlině Miroslava Kalô (doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., specializace – anatomie, fyziologie, neurovědy, paliativní medicína).

Jedna věc je se na véstavô divat nezasvěcenym pohledem návštěvnika, jináč to ale pak vêpadá, gdêž samotni autoři vám povijó neco kolem, jak věcê vznikalê nebo ôpozornijó na cosê, čeho bêste si néspiš ani nefšimlê. A tak se od pana Dostálovyho dozvite, že v jeho betlémech nandete třeba ê Krakonoša nebo Jana Nerudô, a že z jeho popudô vznikl ê Konické betlém, keré namalovala Jiřina Novotná. V připadě Miroslava Kalê vidite na fotkách uplně neco novyho, gdêž slêšite, jak fotkê vznikalê. Fotografum se dêcky přije ‚dobry světlo’, v připadě jeho fotek je to ale hra ze světlem, ať ôž od slônka nebo ômělym osvětlenim, do slova a do pismena.

V obóch připadech stopáž neceléch 10 minôt je tak akorát, abê vás to nezačalo nôdit a od přehrávání ste neôteklê. Zároveň se hromadô věci dozvite a aspoň zprostředkovaně mužete bêt ô teho. Co bôde dál, těžko řict. Ale snaď ôž to tak nebôde nafurt. Ê gdêž zase néni uplně špatny se neco dozvědět ê v této podobě. Takže ideálně – zajit na véstavô a eště si muct ê pôstit video…

 

Vánoční výstava 2020 – 1. díl (betlémy – S. Dostál)

Vánoční výstava 2020 – 2. díl (fotografie – M. Kala)

Facebook0
  • kala

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy