placená inzerce
Déte nám vědět...

Krast se muže, ale za jakékoliv dopravni přestupek dostanete flastr DÊCKY!

placená inzerce
otazník

Říjen 10, 2018 10:44 / Furtovnik

Od přerovskéch měšťáku a od nás – Hromada šoféru si asi vêdéchla, gdêž se psalo o tem, že od 1. řijna se měni, respektive snižôje, rozsah povinné vébavê v autě. Ale jak ôž to bévá, žádná sleva néni zadarmo…!

Je fakt, že vozêt s sebó v autě kompletni sadô žárovek, gdêž ôž só dneska auta dělany tak, abê kolêkrát aji s takovó prkotinó, jakó je prdlá žárovka, bêlo potřeba zajet do servisô, to je ôž asi trochô buržoazni přežêtek. Gde só tê časê, gdêž si člověk zvládl ôdělat na autě aji podstatně zásadňéši správkê. Jistá logika se dá najit aji v dalšim zmirňováni nároku na povinnó vébavô.

Jenomže zástôpce ředitela přerovskéch strážniku Miroslav Kominku ôpozorňôje na jedno podstatny minus, kery s tóto upravó vstópilo v platnosť. Polêcejnim hlidkám totiž bêla odebraná pravomoc posódit na mistě vzhledem k okolnostim závažnosť dopravniho přestupkô tak, že bê se muhl vêřešêt jenom domlôvó nebo ôpozorněnim. Fčêlka pré mosijó dopraváci napařêt flastr pokaždy, svym rozhodnôtim mužó ovlivnit akorát za kolêk to bôde. A tož oštara navic jak pro řidiče, tak aji pro polêcejni složkê.

Oproti temô ale možnosť ôdělat TY, TY, TY zvostala ô takovéch prohřešku, jakém je třeba krádež, čê znečêšťováni veřejnyho prostranstvi. Sice si mužem řict, že aktivni zákonodárci zas cosê zprasêlê, ale zas si to nemužem řikat asi moc nahlas, abê se to nemosêlô posódit jako dopravni přestupek, protože vás to jináč bôde aji neco stát…

Facebook0
  • otazník

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy