placená inzerce
Déte nám vědět...

Každé to má jináč. Pán bojoval proti systémô psima hovnama!

placená inzerce
Amakita

Duben 14, 2018 8:19 / Furtovnik

Od prostijovskéch polêcajtu – Pravda, řict, co se kemô nelébi, to nende ôpřit nikemô. Ale fšecko má svoje meze. Těžko předpokládat, gde bêhmê došlê, gdêbê si každé dělal, co chtěl a nehleděl na ostatni. Anarchia néni nélepši volba!

Péskař, keré dvakrát během dňa spáchal dvě sténaky protvenstvi městské vyhlášce, se ve svym spravedlêvym bojô asi nenechá jenom tak odradit. Svó Americkó akitô venčêl v centrô města bez voditka. A to ho načapalê nédřiv odpoledňa a k večerô se pak spolô producirovalê poznov.

V obóch připadech si vêslêchl od strážniku kázáni o platnosti obecně závazné vyhláškê. Jenomže dotyčné k temô měl svoje duvodê. Pré tak bojôje proti systémô a navic – ze stényho duvodô po svym psovi nezbirá ani hovinka. Ať každé vidi aji citi jeho nesóhlas.

Ešlê bôde ale naopak sóhlasêt s pokôtó za svuj přestupek proti vyhlášce č. 4/2009, kerá muže bêt važ 50 tisicu, to se dá předem jenom těžko odhadovat.

Fotka je jenom ilustračni, jak vêpadá Americká akita smê našlê na Wikipedii.

 

Facebook0
  • Amakita

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy