placená inzerce
Déte nám vědět...

K véroči Bedřicha Smetanê se bôde v Konicê obnovovat alej. Svuj strom dostane aji Viola!

placená inzerce
konice

Únor 15, 2024 13:57 / Furtovnik

Z Konice – Co má společnyho Konica s Bedřichem Smetanó? Těžko řict, ešlê  skladatel o Konicê negdê vubec slêšel, natož abê se tam zastavil. Ale přêrozeně – svět je malé a o náhodê toť neni nóza. Takže – gdo vi!

Každopádně ale ke 100. véroči narozeni Bedřicha Smetanovyho bêla v rokô 1924 v Konica ôleca z náměsti dule ke kostelô přemenovaná na Smetanovô. Do té dobê se tam řikalo ‚Ôlêčkê’. Změna názvô bêla posvěcená obecnim zastupitelstvem 30. dôbna 1924.

Rok na to bêlo v ôlêce vêsázenéch devět javoru, jako symbol deviti oper, kery Bedřich Smetanu napsal, včetně nedokončené Violê. Tento vlastenecké počên si tenkrát vzal na starosť pan učitel Slepička.

Vzhledem k temô, že čas pokročêl a přêbêlo dalši stoleti, přêpomenem si 2. března 2024 ôž 200 let od narozeni hudebniho skladatela. Přê té přiležêtosti se konická radnica rozhodla na sto let staró ôdálosť navázat. Z puvodnich deviti stromu do dneška přežêlo pět a ani tê ôž na tym nésó nélip. Bôde je teda potřeba takê pokácet a ke dvóstovce vêsadijó stromořadi novy. což si rozhodně zaslóži pochvalô.

Historickó fotkô mámê z městskéch stránek.

Z kroniky města Konice„V roce 1924 konaly se v celé republice oslavy stých narozenin slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetany (narozen 2. března 1824). K uctění Smetanových stých narozenin byla pojmenována Smetanovou ulicí ulice vedoucí z náměstí ke kostelu, dosud nazývaná „Uličky“. Stalo se tak na schůzi obecního zastupitelstva 30. dubna 1924.“

konice

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy