placená inzerce
Déte nám vědět...

Je to fáma? Podle polêcejni zprávê se na Šômperskô žádny tráveni psu zatim nezjistilo!

placená inzerce
pes

Červen 20, 2018 10:06 / Furtovnik

Od šômperskéch polêcajtu – Negdê je to snaha bêt zajimavé, negdê je to interpretaca teho, co dotyčné negde slêšel, ale nevi temô hlavô ani patô. Jindová je problém v tym, že se třeba neco fakt přêhodi a lêdi, misto teho, abê se ozvalê polêcajtum, to akorát vêpisôjó na fejsbuk! 

Jak se zdá, nekerá z ôvedenéch variant je aji za udajnym trávenim psu na šômperskô. Jak se ale k temô vêjádřêlê polêcejni mlôvči Jiřina Vêbihalova, só to buď jenom plany plkê nebo ti, keři neco vijó  a muhlê bê pomuct věc vêřešêt, si s tym zas až tak hlavô nelámó.

De o poměrně vážnó věc, a tož vám předkládámê celó zprvávô, keró nám k temô mlôvči poslala. A sami se takê přêmlóvámê, ešlê o tym opravdô negdo neco vi podle skôtečnyho připadô, ne jak to od nekeho slêšel, abê se ze svym svědectvim vêšetřovatelum ozval!

Výzva k možným případům trávení psů

V návaznosti na informace hovořící o možných případech trávení psů na Šumpersku, které byly v poslední době sdíleny a diskutovány na sociálních sítích a v dalších médiích, provádíme vlastní šetření. Z doposud provedeného šetření, v rámci kterého byla oslovena Krajská veterinární správa, ale také veterinární ambulance působící na teritoriu územního odboru Šumperk, nebyl zjištěn žádný konkrétní případ otravy psa. Doposud nám také nebylo podáno žádné konkrétní oznámení ze strany veřejnosti, které by takovému jednání nasvědčovalo.

Z šetření k případům uhynulých psů, provedeného přímo v terénu, nebylo potvrzeno, že k úhynu zvířete došlo v souvislosti s otravou.

V této souvislosti žádáme chovatele psů, kteří mají konkrétní podezření, že k úhynu zvířete došlo v souvislosti s otravou, aby ihned policisty kontaktovali na nejbližší policejní služebně, a to i v případě zjištění dalšího úhynu zvířete s podezřením na otravu.

 

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy