placená inzerce
Déte nám vědět...

Je to dobry, mámê šťávô. Ôž zas mužem fungovat!

placená inzerce
sloup

Říjen 30, 2017 8:33 / Furtovnik

Od nás – Napřeď dvě zagypsovany prackê, fčêlka pomalô 18 hodin bez elektrikê. Čemô eště bôdemê ve Furťákô mosêt čelêt? Ale vzhledem k temô, že nás to nezbilo, vêcházimê aji z této zkôšenosti posêlněni.

Až teprová dêž šlê včeréši fôkê do finále, definitivně došla šťáva a bêlo vêmalovany. A gdo si stěžoval, že ráno strčêl kačenô do tróbê a chladil jô tam až do kvičerka, tož z teho vêšil eště dobře.

Divoky větrê nadělalê marastô, co si ani nigdo předem nedokázal představit. A tož ani smê nenadávalê, že nás nechalê bez elektrikê celó noc. Spiš smê tem chlapum od elektrickéch drátu vděčni, že to ôž fčêl jede. Takê mosijó negdê spočnót.

Pravda, je dôšêčkové čas. Ale že bôdemê mět jak na dôšêčkê aji doma v kôchêni, to smê neplánovalê. Aji tak to bêl parádni večir, v klidô smê si povêkládalê, bez televize čê internétô, tož globálně vzity, aji v tymto se potvrdilo, že každy zlo muže bêt aji k nečemô dobry.

Ale fčêl ôž smê pod napětim a v plnym pródô se póštimê do práce. A tož aji vám – ať se dilo daři! Fotka je jenom ilustračni, to néni ta přičina vypadkô.

Facebook0
  • sloup

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy