placená inzerce
Déte nám vědět...

Jaká bêla vánočni doba? Ohližela se za ňó Schola Cantorum ê plné ‚petrské‘ kostel!

placená inzerce
DSC_0758

Leden 15, 2023 7:00 / Furtovnik

Z Prostijova – Negde licó vánočni stromkê z balkónu hneď drôhé deň po Vánocich, negde si ho zase chcó ôžêt. Nastrojené jehlêčnan néni sice to hlavni, ale patři to k Vánocum sténak, jak třeba Česká mše vánoční, ale bez teho to takê nende…

Ôž poosmy se za vánočni dobó ohližel smišené pěvecké zbor Schola Cantorum, složené ze zpěvaček a zpěváku hlavně z Prostijovska a Konicka. Ê gdêž svó pravidelnó činnosť ôkončêl ôž v rokô 2005, sténak jim to nedá, abê se z časô na čas nezešlê a nezazpivalê si. Minimálně přê Hudebním ohlédnutí za vánoční dobou.

Zatimco v minôléch letech ‚povánočni zpiváni‘ hostil hlavni prostijovské kostel ‚ô Povéšeni’, tenkrát se Schola Cantorum vrátila takřikajic na misto čêno. Kostel sv. Petra a Pavla bêl v historii zborô takřikajic ‚domovskó scénó‘ a zároveň utočištěm, z keryho dêcky vêjiždělê na vêstópeni, často ê do zahraniči.

Ê po letech ‚Kantoráci‘ pod vedenim Petra Kolařovyho nenechalê nikeho na pochêbách, že jim to zpivá. Spolô z pozvanéma sólistama předvedlê Českó mšô vánočni J. J. Rêbê (Hej mistře), k temô přêdalê aji pár vánočnich kósku a přê aplausô ve stoje po skončeni ‚Rêbovkê‘ si celé kostel zazpival Narodil se Kristus Pán. Závěrečná děkovačka mimo inšiho patřêla aji nášé redaktórce Helence Havelka Baronové, kérá přêd vêstópenim, co bê zastôpujici dirigentka, ze zborem zkóšela a přê vêstópeni oddirigovala takê moravskó koledô Krásná panna.

Neco málo obrázku, jak to v sobotô večir ô Petra a Pavla bêlo, je TOŤ. Fotkê ze zkóškê a zákulisi poslala ê členka sborô Vlaďka Plôháčkova.

 

Facebook0
  • DSC_0758

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy