placená inzerce
Déte nám vědět...

Jak se bôde jezdit vlakem po Olomóckym krajô od Novyho rokô?

placená inzerce
Vlaky Dzbel 1

Říjen 19, 2019 11:54 / Furtovnik

Od nás a IDSOKô – Má to svoje pro aji proti. Zavedni tarifô Integrovanyho dopravniho systémô Olomóckyho kraja (IDSOK) z pohledô objednavatela má zpruhlednit platbê za dopravni obslôžnosť, na stranô drôhó, aspoň podle papiru, to vêpadá na pěkné galimatyáš. Tož mosimê počkat, co přênese praxa.

Od Novyho rokô začne v osobákách a spěšňákách, kery objednává Olomócké kraj, platit vyhradně tarif IDSOK. Co to znamená? Na jednô stranô si teho možná nigdo ani nevšimne, na drôhó stranô to muže nadělat hlavê lámáni, pokaváď jedete za hranice kraja, připadně se vracite ze světa.

Olomócké kraj se zařadil mezê pět kraju po celé republice, gde k takovymô krokô přêstôpôjó. Objektivně vzity – to, co se předkládá za vyhodê této změnê, néni zas až takovy nóvum, protože možnosť přestôpováni mezê ruznéma drôhama dopravê na jednô jizdenkô ôž fungovala. Do fčêlka ale platilo, že ve vlakô ste mělê buď jizdenkô ČD platnó univerzálně po celé republice, teda muhlê ste si jô kópit gdekoliv na jakókoliv trať. Odfčêlka bôde platit vyhradně tarif IKDSOK, podobně jak v dalšich štêřech krajách, a tož si mosite dávat věčiho bacha, odkáď a gde jedete, abêste nenarazêlê!

Jak bêlo zminěny, téká se to osobáku a spěšňáku, kery si objednává kraj pro dopravni obslôžnosť, a nekeréch rychliku ČD na základě vzájemné smlóvê. Je potřeba teda vědět, čim chcete jet a jaké drôh vlakô to je. Protože pokaváď jedete rychlikem třeba z Olmika do Zábřeha, bôde to negdê za IDSOK a negdê za tarif ČD.

Tato změna a rozdilnosť pojeti v jednotlêvéch krajách se třeba v reálô muže osvědčêt, nebo, jak se ozévaji ôž nekery kriticky hlasê, to ôtvrdi v odpurce v přesvědčeni, že předáni vládê nad dopravni oblôžnosťó krajum nebêlo uplně koncepčni, jak ôž v minôlosti naznačêlo né uplně optimálni řešeni dopravê na tratich, kery přecházijó z jednyho kraja do drôhyho. A tož se nechámê překvapit, jak dopadne tento krok. Podrobnosti si mužete načist TOŤ.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy