placená inzerce
Déte nám vědět...

Jak na funuse: JIHOMORAVSKÉ KRAJ POCHOVAL OSOBNI DOPRAVÔ MEZÊ BOSKOVICAMA A VELKÉMA OPATOVICAMA!

placená inzerce
opatovice

Květen 25, 2023 10:56 / Furtovnik

Z Velkéch Opatovic – Je to dêcky otázka priorit tech, co rozhodôjó. A často to bévá aji tak, že gdo takovy rozhodnôti posvěti, reálně se ho vubec nedotkne. V sobotô 10. června projede mezê Boskovicama a Velkéma Opatovicama posledni pravidelné osobák!

Štreka z Velké Opatovic do Skalêce nad Svitavó, s napojenim z Chornic, oslavila 17. května 115 zahájeni provozô. Možná, abê se to dobře počitalo, ve véročnim rokô rozhodl Jihomoravské kraj a jeho koordinátor veřejné dopravê KORDIS o ôkončeni osobni dopravê v usekô Boskovice – Velky Opatovice.

Prvni vyrazny omezeni přêšlo ôž loňské rok v záři, gdê se vyraně snižêl počet vlaku v tymto usekô. Začlo to vlastně eště mnohem dřiv, negdê před 12 letama. To se Jihomoravské kraj rozhodl odřiznót od přêpojeni přes Chornice na Moravskó a Českó Třebovó, potažmo opačnym směrem na Prostijov. Mezê Moravskó Třebovó a Dzbelem jezdijó vlakê aspoň přes vikend, na Opatovice ôž nic.

Ono teda néni moc co slavit. Na štrece sice eště zvostanó 3 dni v tédňô nákladni vlakê, ale pokaváď si chcete na posledni chvilkô  ôžêt vélet za oknem motorákô, moc časô vám ôž nezbévá. Funusová otáčka z Boskovic do Velkéch Opatovic a zpátky pojede v sobotô 10. června k večerô!

parte opatovice

 

Facebook0
  • opatovice

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy