placená inzerce
Déte nám vědět...

Jak gdêbê se zastavil svět!

placená inzerce
mudro2-624x439

Březen 15, 2020 11:19 / Furtovnik

To je takové nejaké divné, až nervózni, klid. Odefšád se na nás chrlijó zprávê o tem, kolêk je novéch nemocnéch, jaky só dalši omezeni, vyhledê, co nás eště čeká. A novináři se předhánijó v tym, gdo keho v tymto trumfne. Přeznámê se, že záměrně se temôto tématô vêhébámê, abêhmê nepřêtápělê pod kotlem zbêtečné panice, kerá muže bêt ve finále eště horši, než samotné koronáč.

Aji nás chtěla jedna čtenářka poctit zarôčenó informacó o dalšim nakaženym. To smê ale s omlôvó odmitlê, protože než v tymto směrô se chlôbit nečém, co jini nemaji, tož to jim rač nechámê, pokaváď na to maji žalódek. Nás bê takovy prvenstvi rozhodně netěšêlo a ani po tym neprahnem. A navic – je to ôž hromadô dni a nic takovyho nigde neproběhlo, tož to asi nebêlo ani tak horky. Jak řikámê, než přêspivat k panice za každó cenô, to rač tô slávô oželimê.

Každé se situacê přêzpusobôje jináč, je to vidět aji v hyper-kvelbech, jaky má gdo prioritê. Negdo má naloženy bednê s pivem, negdo hromadê mókê, negdo hafol konzerv pro psê. Jak totok fšecko dopadne, těžko řict. Částečně to třeba muže zvéšêt porodnosť, gdêž lêdi nemužó chodit po hospodách, nebo to naopak přêspěje v rozvodovosti, protože lêdi nésó zvêkli bêt spolô. Anebo to třeba aji rodinê ôtôži, protože na sebe konečně bôdó mět dosť časô. Ê v tym zlym to nakonec muže přênyst aspoň troškô neco dobryho.

Svět se pomalô zastavôje, krom koronavirovéch zpráv se praktickê o ničim jinšim nemlovi a nepiše, aji v pravidelné vikendové polêcejni svodce dneska nic nepřêšlo, jenom dovětek mlôvči Marie Šafářové, že se od pátkô nepřêhodilo nic, co bê stálo za řeč. Kéž bê to tak zvostalo aspoň v tymto ohledô. Ê gdêž je jasny, že se nandó hochštapleři, kerém néni nic svatyho  a bôdó chtět vêôžêt teho, že lêdi maji uplně jinši starosti. Pazórê takovém ôrazêt.

Sténak bê patřêlo nasekat na holó fšeckém, keři nésó ochotni nic respektovat jenom kvulêvá temô, že bê se mosêlê v nečem sami omezêt. Gdêž bê se to ale tékalo jenom jich samotnéch, vem to čert. Ale muže to nadělat problému hromadě lêďum kolem.

A tož tak nejak, dneska troškô vážňéš, ale snaď aji rozvážňéš. Néni to sranda, ale gdêbêhmê fčêl sedlê na gauč a začalê plakat, takê nic nevêřešimê!

 

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy