placená inzerce
Déte nám vědět...

Holá řêť bêla nakonec jenom technická závada, ale hlásêt se to mosêlo

placená inzerce
popelnice

Říjen 10, 2017 8:15 / Furtovnik

Od olomóckéch polêcajtu – Dêž pobihá za bilyho dňa po venkô holoprdelé chlap, muže to, pravda, nekemô přêjit divny. Pak ôž zbévá jenom ‚kamoš(ka) na telefónô‘ a měšťáci hneď maji vyjezd.

Holó řêť nende nigdá podcenit. A nepodcenil to ani anonym, keré ohlásêl na měšťákê, že kolem popelnic na třidě Kosmonautu se producirôje obnažené chlap, což bê pochopitelně neměl. Na misto promptně vêrazêla litačka a skôtečně tam našla chlápka s gaťama na pul žerdi tak, že mô vêlizal kôs zadkô.

Devětapadesátileté haňbář měl ale svoje vêsvětleni. Přê té fšecké smulê ho mužem jenom lêtovat. Šil totiž vênášet smeti a přê tem mô sjelê gatě kvulêvá prasklymô řemeňô. To ho ale ôž zmerčêl zminěné anonym a bêla z teho ostôda s celó parádó aji s měšťákama.

Dež se to cely osvětlêlo, nešťastnik si gatě nejak provizórně posichroval a šil dom. Naša rada? Noste kšandê, tê só tôplovany. Dêž jedna prdne, gatě nezradijó a nehrozi ostôda.

Na fotce nésó popelnice z mista čênô, je to jenom ilustračka.

Facebook0
  • popelnice

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy