placená inzerce
Déte nám vědět...

Heffronô se v kostelecké knihovni přêpijelo Heffronem. Bêla řeč o legionářich!

placená inzerce
DSC_0020

Září 12, 2022 7:00 / Furtovnik

Z Kostelca, teho na Hané – Ono néni Heffron, jak Heffron. Negdo si pod tym představi štamprlô dobryho rumô, Heffron má ale takê co do čêněni s našema legionářama z 1. světové válkê.

Heffronem domů. Tak se menovala pátečni beseda v kostelecké knihovni. A jak jinak – na jejim začátkô se právě rumem Heffronem přêpijelo na naše legionáře. Abêhmê furt nemlovilê kolem – Heffron se totiž menovala loď, kerá přêvezla z Vladivostokô posledni várkô legionářu. A rozhodně to nebêl vélet luxusnim parnikem…

Ôž bêlo dávno po válce. Ale teprová v záři 1920 se podařêlo poslednim legionářum z Ruska dostat dom. O duvodech, proč temô tak bêlo, sténak jak o celé legionářské anabázê, mlovil historik František Trávničku z Mikulova. Bez nekritickyho patosô ôkázal pohled na tôto čásť našé histórije zasazenyho do kontextô dobê. Záslôhê legionářu z Velké válkê na fšeckéch frontách takê stálê za ôznánim tehdéšiho Československa, jako samostatnyho státô.

Legionáři přêrozeně bêlê ê na Hané. Jak to bêlo konkrétně v Kostelcô na Hané přêpomněl Josef Marciánu, keré se legionářskémě paměťama ôž leta takê zabévá. Tož ti, keři do knihovnê přêšlê a toto obdobi je zajimá, si rozhodně muhlê přêjit na svy.

TOŤ je pár fotek a pod článkem je krátky shrnôti legionářské histórije od Josefa Marciánovyho.

Velká válka 1914 – 1918

    Celkový počet narukovaných záložníků a domobranců dle Pamětní knihy Kostelce na Hané je 544 osob. Dva nejstarší se narodili již v roce 1865, naopak nejmladších z roku 1900 bylo povoláno na sklonku války 19. Nejvíce vojáků sloužilo v olomouckém 54. pěším pluku, v šumperském 13. zeměbraneckém pěším pluku, starší ročníky pak v 13. domobraneckém pěším pluku. 

   Pamětní kniha uvádí na straně 207 a 208 celkem 70 padlých, zemřelých, nezvěstných nebo zemřelých na následky válečných útrap. To je téměř každý osmý. Nejnovější výzkumy ale uvádějí číslo ztrát na 87. Z digitálních podkladů na internetu, Pamětní knihy i z nápisů na pomníku se podařilo identifikovat místo narození 67 vojáků z nichž je 47 narozeno přímo v Kostelci na Hané a 20 se narodilo především v okolních obcích. U 20 se nedaří ztotožnit zápisy s matrikami narozených.

   Celkem 25 rodáků se stalo legionáři – 19 bylo v ruských legiích, 5 v italských a 1 sloužil ve francouzské. Z těchto 25 rodáků 11 sloužilo v R-U armádě u 54. pěšího pluku, 3 u 13. zeměbraneckého pěšího pluku u ostatních jednotek 6 osob. Nepodařilo se zjistit jednotku v 5 případech. Z těchto 25 se 4 přihlásili až po 28. 10.1918 a nemají tedy status legionáře.

   Dalších 10 se sice narodilo mimo naše město, ale je uváděno místo pobytu v Kostelci na Hané. 9 jsou ruští legionáři, 1 pak italský.

  Kniha Pod praporem Masarykovým z roku 1935 ještě uvádí 13 legionářů narozených mimo Kostelec na Hané, kteří ale mají nějakou vazbu na město – zaměstnání, místo podnikání atd.

  Jediným legionářem, který se nevrátil domů je dr. Karel Všetička. Narodil se ve Zdětíně v roce 1890, příslušník 7. praporu polních myslivců. Byl zajat někde v prostoru Dukelského průsmyku 21.března 1915. Vstoupil 6.července 1915 do ruských legií. Padl 8. září 1918 jako příslušník 1. pluku v boji u Lipovky (pdd Samarou). Jeho jméno je uvedeno na pomníku padlým.

  1.srpna 1920 byly založena v Kostelci na Hané odbočka legionářského svazu. Pamětní kniha Kostelce na Hané uvádí 22 jmen z Kostelce na Hané, Bílovic 5, Lutotína 2, Stařechovic 7, Lešany 4, Čechy pod Kosířem 5 a Služína 2 osoby.

 

Facebook0
  • DSC_0020

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy