placená inzerce
Déte nám vědět...

Hasiči z Prostijovska maji prapor požehnané

placená inzerce
DSC_0029

Květen 3, 2014 6:04 / Furtovnik

Z Prostijova – Ve středô se na prostijovskym náměsti naproti radnicê tradičně přêjelê předvist fšeckê složkê Integrovanyho záchrannyho systémô v Krajô. Pro dobrovolny hasiče to ale bêlo tentokrát eště mnohem duležêťéši a slavnostňéši než jindová.

Hneď ráno po osmé se náměsti zaplnilo vêfikléma dobrákama z celyho okresô. Lêdi krótilê hlavama, co že se tadê bôde dit. A dilê se věcê! Před nastópenym zástupem asi dvóch stovek hasiču a představitelu fšeckéch záchrannéch složek, takê velké hasičské obdivovatelkê, senátorkê Boženê Sekaninové, a za přitomnosti celé radê města v čele s primátorem Miroslavem Pišťákovym olomócké arcibiskup Jan Graubneru požehnal prapor Okresniho sdruženi hasiču Čech, Moravê a Slezska v Prostijově.

Nové prapor mělê hasiči ôž od loňskyho podzêmka, ale takovym nepsanym a dustojnym pravidlem bévá právě žehnáni. Arcibiskup sám si bêl vědomé potřebnosti hasičské dobrovolné slôžbê a takê to ve své řečê jasně řekl. Poděkoval a ocenil to, že dobráci só právě ti, keři se staraji o blaho drôhéch.

Jan Brabcu, okresni hasičské starosta, řekl, že tento požehnané prapor je novym symbolem dobrovolnéch hasiču. A takê vyznamnym přêpomenôtim teho, že ôběhlo 150 let od založeni prvniho sborô dobráku v našéch zemich. Tož dófámê a přijemê dobrovolném hasičum co némiň vyjezdu a dêž ôž to mosi bêt, tak se šťastnéma koncama a bezpečnym návratem dom.

Facebook0
 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0034
 • DSC_0035
 • DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0043
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0047
 • P1540465
 • P1540466
 • P1540467
 • P1540468
 • P1540469
 • P1540470
 • P1540471
 • P1540472
 • P1540476
 • P1540481
 • P1540482
 • P1540485
 • P1540486
 • P1540487
 • P1540488
 • P1540489
 • P1540490
 • P1540491
 • P1540492
 • P1540493
 • P1540494
 • P1540495
 • P1540497
 • P1540498
 • P1540499

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy