placená inzerce
Déte nám vědět...

Hasiči mělê pruser kvulê bôbnô. Nakonec ale nic nespáchalê!

placená inzerce
DSC_0028

Červen 29, 2015 7:19 / Furtovnik

Od prostijovskéch měšťáku – Každé chce mět svuj klidek. To se nemuže nikemô zazlivat. Jeden stěžovatel ale nahlásêl na měšťákê, že ho z rozjimáni vêrôšôje hlasêtá hudba, povêk a bôbnováni, prostě kravál z nedalekyho hřišťa. A tož se měšťáci vêdalê zjistit přičinê.

Inkriminovanó lokalitó bêl sportovni areál za prostijovskó Reálkó. Minôlé vikend tam totiž probihalo krajsky kolo hrê Plameň mladéch hasiču, o kerym smê vám psalê. To začinalo v sobotô aji v nedělô hneď o pul deváté ráno, a tak gdo si chtěl troškô přêspat, asi ho to trochô nasralo.

Po přijezdô na misto strážnici zjistilê, že se vlastně nigdo ničeho protiprávniho nedopôstil. Fanóšci bôbnovánim povzbôzovalê k vêššim vykonum a to néni zakázany. Zápoleni končêlo po oba dni kolem drôhé odpoledne, tagže šlofika bêlo potřeba odložêt na pozďéši odpoledni dobô.

Facebook0
  • DSC_0027
  • DSC_0028

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy