placená inzerce
Déte nám vědět...

Ešlê nevite, jaké si máte pořidit listek, od 1. záři bôde kamoš na telefónô, stači brnknót

placená inzerce
Jízdenka-IDSOK

Srpen 31, 2017 10:35 / Furtovnik

Od nás, s tiskovó zprávó Ivo Hegera – Zdá se to banálni věc – kópit si listek a nechat se vêvizt. Jenomže dêž třeba v autobusô na vás šofér vêbafne, do jaké jedete zónê, protože dědina mô nic moc neřekne, tož máte po véletě.

Muže se to zdát zbêtečny, ale dêž začne jit do tôhyho, jistě to ti potřebni ocenijó. Od 1. záři spóšti Koordinátor integrovanyho systémô Olomóckyho kraja (KIDSOK) ‚krizovó linkô’, na keré vám poradijó, co a jak.

Svátečni cestujici totiž nemévaji hokej jenom v tym, gde vlastně jedó, ale aji jakó biletkô si maji pořidit, protože na sténé štrece ve sténym dopravnim prostředkô se to muže přê neznalosti buď pěkně prodražêt nebo naopak se dá citelně ôšetřêt. A tož nenechávéte nic náhodě a kontakt, o kerym se piše v tiskové zprávě Ivoša Hegerovyho, si nechte negde v rezervě.

Cestujícím pomůže nová informační linka

Od 1. září budou moci cestující ve veřejné dopravě v Olomouckém kraji využívat služeb telefonní informační linky. Zavede ji krajský koordinátor dopravy KIDSOK.

Nová linka pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) bude mít telefonní číslo 588 88 77 88. Zájemcům bude k dispozici v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Cestující se na lince dozvědí například podrobnosti o cenách a platnosti všech jízdních dokladů v IDSOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI a ověří si informace o tarifních zónách. Pracovníci linky jim také sdělí vše potřebné o žákovském a studentském jízdném, průkazech umožňujících slevy a uznávání dokladů při přestupování mezi osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou dopravou.

Facebook0
  • Jízdenka-IDSOK

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy