placená inzerce
Déte nám vědět...

Dvacet tisic mil pod mořem to nebêlo, ale hromadô vodê smê mělê nad sebó aji tak. PŘEHRADA KŘETINKA!

placená inzerce
DSC_0411

Březen 24, 2019 9:33 / Furtovnik

Z Letovic – A tož takové malé vélet. V pátek se slavil Světové deň vodê. A přê té přiležêtosti otevřelo Povodi Moravê dveřê, čê spiš hráze, na třech svéch přehradách – Šance na Horni Bečvě, Slušovice a v Letovicách na Křetince.

Gdêž se řekne přehrada Letovice, asi bê ledasgdo váhal. Jak se ale zmini Křetinská přehrada nebo Křetinka, ôž se vic vêjasni. Toto vodni dilo slóži od rokô 1976, slavi teda letos štêrêcitkô. Ale muhla mět křižku na hřbetě eště podstatně vic.

Poprvni se o přehradě v techto mistech začlo špekulovat ôž po velké povodni v rokô 1901. Prvni konkrétni projekt bêl zpracované v rokô 1911 a čital s objemem 5,8 milijónô kubiku vodê. Dalši projekt bêl namalované o 18 let pozďéš se skoro dvojnásobnó kapacitó, a to 9,2 milijónu kubiku. Aji ten ale nakonec zvostal v šuflikô.

Přehrada, kerá stoji na řičnim kilometrô 2,923 řekê Křêtinkê s konečnym objemem 11,644 milijónu kubiku a zatopenó plochó 110,9 hektaru bêla nakonec koncipovaná pro zlepšeni prutokô na řece Svitavě, do keré se Křetinka v Letovicách vlivá. Ten totiž bêl snižené jinši vodni stavbó, a to tzv. drôhym březovskym vodovodem pro zásobováni Brna. Dokumentaca pro stavbô bêla schválená v rokô 1970, o rok pozďéš bêlo vêdany stavebni povoleni. V letech 1976-1977 toť ôž probihal zkôšebni provoz a od rokô 1979 pak fachči naplno. Na dně přehradê zvostalê dědinkê Lazinov a Dolni Pořiči, celkem 55 baráku.

Přiležêtosť podivat se pod přehradô smê si nemuhlê nechat ôjit. Napřič pod 126 m dlóhó hrázó vede štola od kontrólni věže do strojovnê ze 3 turbinama na vyrobô elektrikê. Gdêž dondete 125 m dlóhó štoló až k patě kontrolni věže, máte v ten moment nad sebó 27 m vêsokó masô vodê, v ideálnim připadě. Teď je tadê kvulêvá sôchô asi 4,5 m pod normálem. Aji tak bê to bêl řádné šplóchanec, gdêbê se to provalêlo. Kontrólované prusak hráze je na fšeckéch mistech dohromadê 1,5 l/sec. Jak nám ale hrázné přê pochuzce vêsvětlêl, tento prusak se nesnažijó, ani to néni žádóci, nejak ôcpávat, protože voda bê si sténak našla cestô jinde a muhlo bê to nadělat mnohem větši pasekô, než tak, gdêž o tym vijó.

O Křetince bê se teho dalo napsat mnohem vic. Ale aji tak to třeba k parádnimô véletô přesvědči. Na fotkê z prvni jarni sobotê na vodnim dile Letovice se mužete mrknót TOŤ.

Facebook0
  • DSC_0411

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy