placená inzerce
Déte nám vědět...

Dokaváď zpiváni bavi, nende s tym jenom tak přestat. Schola Cantorum se znovô ohlidne za vánočni dobó!

placená inzerce
DSC_0931

Leden 13, 2023 10:00 / Furtovnik

Od nás – Ê gdêž vánočni doba konči až na Hromnice (2. unora), věčinó ôž asi mámê doma stromkê odstrojeny, betlémkê poskovávany na přiště. Že eště ale fšecko nekonči, přêpomene smišené pěvecké zbor Schola Cantorum.

Ê gdêž Schola Cantorum přestala pravidelně vêstôpovat ôž negdê před 20 letama, jeji členi se z časô na čas ê tak scházivaji, abê si zazpivalê. Dokaváď to bavi, nende s tym jenom tak přestat. Potvrdila to aji naša redaktórka Helenka Havelka Baronova, kerá jako zastôpôjici dirigentka cibrovala :-) zboristê před sobotnim vêstópenim VIII. Hudební hlédnutí za vánoční dobou. Přê něm pomêslnó taktovkô převezme zbormistr Petr Kolař, keré je mimo inšiho takê ředitelem kurô a hlavnim varhanikem brněnské katedrálê svatyho Petra a Pavla.

Ešlê si teda chcete eště kósek Vánoc ôžêt, pak bêste v prostijovskym kostele sv. Petra a Pavla v sobotô večir rozhodně nemělê chêbět. Na programô bôde vánočni klasika – Hej mistře J. J. Rêbê (tzv. Rêbovka) a eště dalšich pár parádnich kósku, kery si ‚Kantoráci‘ dêcky rádi zazpivaji a fakt je maji dobře zmákli, tož to rozhodně stoji za poslêchnóti! Jaky to bêlo v přê ‚ohlidnóti‘ v rokô 2019 si mužete přêpomenót TOŤ.

sc

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy