placená inzerce
Déte nám vědět...

Dechovkê bôdó znovô hrát Žváčka. Chcete bêt ô teho s volňáskama od nás?

placená inzerce
žváček

Červen 11, 2018 8:27 / Furtovnik

Od nás – Na mozêkantské vikend do Konice smê vás ôž zvalê TOŤ. Chtic nechtic se ôž bléži, a tož je potřeba se na to aji nálêžêtě vêstrojit a narychtovat. Co bêste řeklê temô, že bêhmê vám na nedělni odpoledne s dechovkó přêdalê aji volnó vstupenkô?

Sótěž o listkê na konicky Legendê smê vêhlásêlê ôž minôt tédeň. Mužete se mrknót TOŤ a eště aji pár dni sótěžêt. Fčêlka je ale čas přêpomenót Žváčkuv festival dechovéch hudeb. Ten bôde na forhontě v nedělô 17. června ôž potřêadvacáty.

K poctě rodáka z Haček Antonina Žváčkovyho, keré je takê označované za krála polek, si dalo v konickym zámeckym parkô scuka pět dechovek, přêjedó aji mažoretkê, protože bez nich bê dechovka nebêla to pravy ořechovy.

Program je napsané na plagátě pod článkem. Celó tô dechparádô si ale mužete ôžêt eště navrch s volňáskama od nás. Protentokrát mámê po dohodě s ředitelem konickyho kulturákô Tomášem Vrbovym k dispozicê dvojvstupenkê. To pochopitelně znamená, že ten, gdo vêhraje, muže s sebó vzit eště nekeho pod křédlo. Ať ôž je to muj s mojó, če negdo známé nebo z rodinê. Mužete sótěžêt ê v připadě, že sami dechovce neholdôjete. Stači nám ke správné odpovědi přêpsat, kemô že chcete volňáskê věnovat.

A fčêl k té samotné sótěžê. Ptámê se vás, gde se skladatel a mozêkant Antonin Žváčku narodil. Pište nám, jak dêcky, na mail furtovnik@gmail.com, a to népozďéš do pátečniho rána 8 hodin. V pátek tekê hneď vêlosôjemê vyherce. A tož – dem do teho FČÊL!

žváček

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy