placená inzerce
Déte nám vědět...

Čmárala dočmáral. Prostijovšti měšťáci laplê předvolebniho záškodnika!

placená inzerce
mp prostějov

Září 16, 2018 10:57 / Furtovnik

Od prostijosvkéch měšťáku – V tédňô smê zminilê polêcejni zprávô o poškozováni předvolebnich bilbórdu v Prostijově. Mužete si to přêpomenót TOŤ. Netrvalo dlóho a prostijovšti měšťáci načapalê vélôpka, co to má na svědomi.

Hanlêvy nápisê na předvolebnich bilbórdech se stalê v minôlym tédňô předmětem pátráni polêcejnich složek. Netrvalo ale tak dlóho, abê se nepřêšlo na to, gdo má celó věc na svědomi. Ešlê šlo o aktivistô nekeré konkurenčni stranê nebo co vlastně vedlo dotyčnyho k temô, že po nocich  neměl nic lepšiho na prácê, to se ve zprávě od prostijovskéch měšťáku nepiše.

Pachatel bêl ale zadržené 12. záři kolem pulnocê. Dvóčlenná hlidka strážniku narazêla na vélôpka, keré zrovna fixkó čmáral po jednym bilbórdô a psal po něm nepěkny nemravny věcê. A tož mosêlo rameno spravedlnosti zasáhnót!

Předvolebni záškodnik ale nedal svojô kužô zadarmo. Kvulêvá kladenymô odporô mosêlê bêt poôžêty donôcovaci prostředkê. K jeho vêstopováni pomuhlê aji městsky kamerê. Po zpacifikováni ho strážnici odlifrovalê na PČR, abê na základě svéch kompetenci konala.

 

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy