placená inzerce
Déte nám vědět...

Člověk těhotné si povidal s člověkem bez pinďóra o člověkô s pinďórem…

placená inzerce
Dolfik

Únor 4, 2017 8:30 / Furtovnik

Vim, že se k temô eště znovô vracim, ale nejak mně to nedá spat. Genderová revoluca si to prostě žádá a ê dêž se mužô na věc divat jináč, nerád bêch se dožêl, jak se gdêsê řikávalo – gdo chvilkô stál ôž stoji opodál. Opravdô bêch nerád, abê mně vlak nové dobê frknôl…

S Filkó smê se bêlê kópat. Teda né, že bêhmê se jináč doma neošplóchlê, to se mužô dokonca pochlôbit, že genderově vêôžévámê společnó vanô. Alê bêlê smê na bazénô, přece jenom  v té vaně člověk vic, jak jedno tempo nedá…

A tož smê s Filkó šlê z bôblênek a v bazénô vidimê, jak cviči partyja těhotnéch lêdi. A tož pěkně jim to odsépalo, člověk bez pinďóra nad bazénem předcvičoval a šlo to tem těhotném lêďum jedna radosť.

Filka se skočêla eště gdesê prohřivat a já sem zatim zalezl do bazénô, gde ze zdi chrstá voda a dělá to dobře na hřbet. Bêlê tam dvá lêdi bez pinďóra a vêkládalê si. Pak ale jeden bezpinďorové drôhymô duvěrně prozradil, že kromě teho je aji těhotné člověk. Ovšem člověk s pinďórem, s kerym sóbydli, protože se pochopitelně nemuže řict, že je to manžel a ona manželka, tož ten člověk s pinďórem se mosêl zdržet v rachotě a tento těhotné člověk teda mosêl jit s jejich človičkem bez pinďórka namisto cvičeni s dalšima těhotnéma leďma na prachobêčénskó kópačkô.

Pak se ale za chvilkô člověk s pinďórem, co maji dohromadê človička bez pinďorka, objevil. Těhotné člověk teda na chvilkô zaôvažoval, že eště stihne aspoň kósek cvičeni s ostatnima těhotnéma lêďma, ale pak mô docvaklo, že vlastně nemá na tô hodinô zacálovany, tož z teho prd bôde.

A proč vám totok fšecko pišô, dêž se v podstatě hovno stalo? To jenom abêste sami vědělê, jak se mužó stat jednodôchy věcê vlivem vêméšleni hovadin tak komplikovany, že se v tym nakonec ani prase nevêzná a nigdo se vlastně ani nic pořádnyho nedozvi!

 

 

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy