placená inzerce
Déte nám vědět...

Chcete tip na vélet? Třeba vám muže napovědět véstava turistickéch fotek na konickym zámkô!

placená inzerce
turisti

Květen 28, 2023 9:04 / Furtovnik

Z Konice – Až do červenca se mužete zastavit do Galerie zámkô Konice na véstavě Poznáváme Olomoucký kraj s Klubem českých turistů. V pátek měla svojô vernisáž a mê smê se tam bêlê mrknót.

Předem mosimê řict, že véstava je tak nejak ‚poturistickô‘ putovni. Do Konice doputovala z Přerova, gde bêla otevřená přê přiležêtosti 110 let založeni Klubô českéch turistu Přerov loni na podzêm. Psalê smê o ni TOŤ. Přê jejim chêstáni nás oslovil předseda KČT Přerov Stanislav Dostálu, ešlê bêhmê nemuhlê na véstavô poskêtnót aji mê nejakó fotkô z našéch cest. Tak se ê stalo a pár fotkama přêspěl takê Furtovnik.

A právě Stanislav Dostálu je spojovnik mezê Přerovem a Konicó. Gdêsê se do Konice přêženil a fčêlka žêje tak nejak jednó nohó v Přerově a drôhó v Konicê. Znali jistě takê vijó, že stoji za pořádánim Konickéch štrapáci, Na kole okolo Konice a Putováni za viló Pilávkó. Jak řikal, bêlo mô léto, abê po véstavě skončêlê fotkê negde v šanónech, a tož se dojednalo, že bê se muhlê na ňô mrknót aji lêdi v Konicê. Z duvodô menšiho prostorô se ale oproti Přerovô dostalo tak na polovinô fotek, část si doplnilê eště takê přimo koničti turisti. Ti mimochodem v rokô 2025 oslavijó rovny stoleti své existence.

Jak se slôši a patři, na turistikô si fšeci přê vernisážê přêpilê podle gusta rumem, čê šlihovicó, Jakôb Odehnalu zahrál na klavir konickó turistickó hymnô a Vlastik Greplu přêdal s kytáró pár tremperskéch šlágru. Na vernisáž pak navazovala přednáška Lukáša Richterka Sudetami pěšky i na kole. Na pár fotek z vernisáže se mužete mrknót TOŤ a dál je ôž na vás, ešlê se přêndete na konické zámek na fotkê podivat. Třeba ê pro maló inšpiracô, gde vêrazêt!

fotky

Facebook0
  • turisti

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy