placená inzerce
Déte nám vědět...

Cestó ke Slavkovô se hôláni zastavilê znovô ve Slôžéně. A dobře ôdělalê!

placená inzerce
042

Listopad 30, 2019 9:39 / Furtovnik

Ze Slôžéna, ze psanim a fotkama od Frantê Vêhlidalovyho – Rekonstrukca bitvê ô Slavkova je plánovaná na dnešek (sobota 30. lêstopádô). Než se ale na bojiště doštrachaji vojska na konich, přece jenom to chvilkô trvá…

Od legendárni Bitvê ô Slavkova je to ôž 214 let. Tenkrát se psal 2. prosênec a postavilê se proti sobě napoleonsky vojska a armádě III. koalice cara Alexandra a cisařa Františka I. Bitva dostala svoje označeni podlevá Slavkova ô Brna, aji gdêž toto misto je o centra bitvê vzdáleny zhrôba 9 kilásku. Že tenkrát Napoleón drtivě vêhrál asi ôž moc zmiňovat néni potřeba.

Rekonstrukcê Bitvê ô Slavkova ôž hromadô let předcházi taženi vojsk aji přes Hanó. Jejich zastávkó bévá aji Zlatá devitka – sidlo spolkô Hanáci Slôžén. A to nemuhlo to bêt jináč ani tentokrát. Jaky to bêlo a co se v nedělô kvičeró ve Slôžéně dilo nám napsal Franta Vêhlidalu. Poslal nám aji nejaky fotkê, na tê se mužete čihnót TOŤ.

HULÁNI OPĚT VE SLUŽÍNĚ

V neděli 24. listopadu 2019 v 16 hodin přijeli do Služína Huláni z 1. Rakouského pluku Merveldt, jinak řečeno – Klubu vojenské historie, sekce Klimkovice. Do naší obce Stařechovice – místní části Služína, zavítali od roku 2014 již po šesté. Velitel Hulánů Zdeněk Ševčík při zastávce u kapličky svatého Martina seřadil kavalérii jezdců do nástupového šiku a k občanům Služína, Stařechovic i hostům z okolních obcí prohlásil:

 

„Služín je již tradičně jednou z našich zastávek na daleké pouti z Ostravska na slavkovské bojiště. Do vaší překrásné obce a mezi upřímné, dobrosrdečné a pohostinné přátele se vždy budeme rádi vracet. Naše setkání s Vámi se již stala tradicí, protože nikde jinde nás s takovou láskou a obětavostí nepřivítali tak, jak to dokážete u Vás. Huláni, na počet těchto skvělých lidí:

 Vivat, Vivat, Vivat. Do Vaší obce se vždy budeme rádi vracet. Danke schön.

 

V souladu s programem setkání pak spolu s dr. Stanislavem Šoustalem položili kytici na oltář v kapličce sv. Martina. Přihlížející občané za tento akt Hulánům poděkovali potleskem.

Po této akci se celá kavalerie přesunula do místního parku k pomníku padlých vojáků v první světové válce a k malému pomníčku, který členové spolku Hanáci věnovali Služínu.

I zde delegace Hulánů a zástupců obce na čele se zastupitelem Pavlem Lipičkou uložila věnec na pomník 10 obětí, mladých mužů ze Služína, kteří padli v 1. světové válce. U pomníku pak společně postavili čestnou stráž doplněnou služínskými dětmi. Nakonec za přítomnosti celé jízdní kavalérie položili Huláni kytici růží k malému pomníčku s nápisem Služínu věnují Hanáci“, který jsme umístili rovněž v parčíku a jeho odhalení provedli v roce 2014.

Následoval přesun před objekt spolku na Zlaté devítce, kde se jezdci na koních seřadili a velitel Zdeněk Ševčík všechny přítomné občany seznámil s historií válečných nasazení Hulánů zejména v 18. a 19. století. Jeho asi dvaceti minutové vystoupení bylo velice poučné a zajímavé, což přítomni diváci opět ocenili velkým potleskem. Oficiální akt byl ukončen hulánským přípitkem a to kotlem rumu a sklenicí kefíru.

Na závěr se celé osazenstvo členů komunitního centra Služín a členů Hanáci z.s., odebralo do klubovny spolku. Zde proběhla beseda s příslušníky Klubu vojenské historie, kteří okouzlili všechny přítomné svými nádhernými uniformami a kultivovaným vystupováním. Po asi hodinové besedě následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrála kapela Čestmírovo trio (harmonika a vozembouch se zpěvákem a vypravěčem Karlem Vinklerem). Zpíval celý sál (klubovna o dvou místnostech). Nálada byla výborná. Hanáci připravili Hulánům občerstvení ve formě domácí zabíjačky, kávu, čaj a výběr nealkoholických nápojů. Alkohol se ze zásady nepodával. Vždyť celou hulánskou kavalérii čekala v příštích dnech daleká cesta. Obě stany si vzájemně poděkovali za návštěvu a za vřelé přijetí. Rozloučení s Hulány bylo velmi přátelské a dojemné. Akci Komunitního centra Služín připravili Michal Šilhánek, František Vyhlídal, Antonín Hlavinka a Jana Šmídová. Podívat se přišlo na 50 občanů ze Služína, Stařechovic a okolních obcí.

Facebook0
  • 042

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy