placená inzerce
Déte nám vědět...

Bôdemê odměňovat za dobry vêsvědčeni

placená inzerce
Amplion

Červenec 4, 2015 7:00 / Furtovnik

Pořádně fčêl poslóchéte! Obecni óřad, teda já, bôde odměňovat dobry vêsvědčeni permanentkó na kópaliště. Podminkó je přênyst v připadě prvniho stôpňa samê jedničkê, v připadě drôhyho stôpňa vêznamenáni. Tyká se to pochopitelně děcek. Nechoďte mě semka vê staři blbci s pomôchlanéma a ošklôbanéma padesát let staréma školnima zprávama. Beztak si doma tak nanévéš mácháte čapê v lavórô, tak bê vám bêla taková permanentka na kópák uplně na hovno. A nepokóšéte se vêlepšovat vêsvědčeni vašim děckám, abê muhlê bêt takê odměněny. S věčinó z vás sem chodil do školê, tak vim, po kym só. Nechťéte teda po nich zázrakê. Odměnô za dobry vêsvědčeni je potřeba si vêzdvihnót népozďéš do konca přištiho tédňa. Pak ôž se má sténak ochladit, tak se pak ráchat negde ve stôdené vodě bê bêlo jenom dobry tak na chêtnóti nejaké nemocê. Gdo přênde pozďéš, má smulô, na reklamace nebôde brané ohled.

Verze polopatická:

Hlášení místního rozhlasu! Usnesením obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto o odměně pro děti za jejich vysvědčení v podobě permanentní vstupenky na místní koupaliště. Podmínkou v případě prvního stupně je dosažení hodnocení známkou 1 ve všech předmětech, na druhém stupni prospěch s vyznamenáním. O odměnu na základě předložení vysvědčení je nutno se přihlásit v kanceláři obecního úřadu do pátku 10. července.

Facebook0
  • Amplion

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy