placená inzerce
Déte nám vědět...

Bôde se vêbirat poplatek z kanála

placená inzerce
Amplion

Květen 20, 2015 9:23 / Furtovnik

Váženi! Vzhledem k temô, že kanalizacô je potřeba takê z nečeho zaplatit a to propiráni hoven takê neco stoji, ôsneslo se obecni zastupitelstvo na stanoveni poplatkô. Abê si každé nemosêl namontovat nejaké hovnometr a lêdi se mezê sebó nehádalê, gdo vic sere a gdo časťéš bere kópel, bêlo ôsneseny, že platit bôdete fšeci sténak. Tak ná vás, vê…!

Sazba je ôrčená měsični a za každé barák podle počtô sráču je stanovená pevná částka splatná dêcky ke koncô rokô. Tak si déte na tê vaše latrinê kasêčkê a po troškách tam začnite ôž špórovat, ať se z teho pak nepo…tento…

To pro dnešek stači. ZDAR!

Verze polopatická:

Upozorňujeme na platnost veřejně závazné vyhlášky upravující poplatek za stočné. Poplatek je stanoven paušální sazbou za obyvatele a měsíc. Splatný je za každou nemovitost vždy ke konci kalendářního  roku. Poplatek je možné hradit i zálohovou platbou.

Facebook0
  • Amplion

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy