placená inzerce
Déte nám vědět...

Bóchalo to jak ô Verdénô, ale bêlo to v Čechách aji zároveň na Moravě

placená inzerce
053

Listopad 24, 2014 17:13 / Furtovnik

Z Čech, tech pod Koséřem, tagže na Moravě – Jak se tak bléži véroči Bitvê ô Slavkova, začinaji bêt nedočkavi jak samotni aktéři, tak aji ti, co se leta na Moravsky pola vêpravôjó. Třetim rokem ale válčijó napoleonsky vojska aji na Hané.

Aji letos to začlo v sobotô večir pruvodem s pochodňama přes Čechê pod Koséřem. Ten letos došil k rêbnikô v zámeckym parkô. Tam se ze štêřech kanónu vêstřelêlê třê salvê nad vodni hladinó. Prvni bêla za bévalyho majitela panstvi hraběta Silva – Tarouca, drôhá za zakladatela bévalé fabrikê na hasičsky vêbaveni Antonina Smekala, kerá stála v mistech, gde dneska stoji Muzeum kočáru. Třeti salvô věnoval majitel Muzea Václav Obru fšeckém, keři mô pomuhlê k temô, že si v Čechách pod Koséřem muhl splnit svuj sen a takê poděkováni Pánô Bohô.

V nedělô před polednem se začlo schêlovat k žêvymô obrazô, keré sice nebêl rekonstrukcó skôtečnyho přiběhô, ale spiš skétal poôčeni. Každé patři tam, gde se narodil, aji dêž ho cesta žêvotem zavede uplně negde jinde a takê bê se měl snažêt svuj rodné kraj zvelebovat a ôchránit před tema, keři bê ho chtělê zabrat.

Dělostřelecká bitva ze šavlovéma sóbojama hôsaru na koňách bêla skôtečnó podivanó a zároveň si každé muhl odnyst ponaôčeni. Né jenom to, že na vlastni uzemi si nemuže dělat nigdo jiné nárok, sténě tak, že aji vojáci só jenom lêdi a dêž je negdo proti sobě nevêšle do boja, klidně bê si misto teho zašlê spolem na pivo.

Eště než v sobotô vojska dorazêlê do Čech, tak maširovalê Náměšťó na Hané, gde to zdokumentoval Martin Blahu a poskêtl nám odkaz na video. Ale mosite bêt přêhlášeni na fejsbukô.

Facebook0
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 030
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 053
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 069
 • 070
 • 072
 • 073
 • 074
 • 076
 • 077
 • 078
 • 080
 • 081
 • 083
 • 085
 • 088
 • 089
 • 091
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 098
 • 099
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy