placená inzerce
Déte nám vědět...

Adrenalin jak blázen. Z dobrochovskyho vêsilača mosêle hasiči dostat dule osobô zraněnó elektrikó!

placená inzerce
dobrochov

Červenec 13, 2019 16:46 / Furtovnik

Od hasiču – Zachraňovat lêdsky žêvotê je pro hasiče dennim chlebičkem. Negdê je ale duvodem trochô zbêtečny špásováni a pokóšeni štěsti. To se nevêplatilo osobě, keró mosêlê hasiči zachraňovat ve véšce 80 metru.

Dobrochovské vêsilač je vidět z daleka. Konstrukca s anténó Českyho rozhlasô je vêsoká 150 metru. Na jednô stranô néni divô, že muže bêt lákadlem k adrenalinovém zážêtkum, na drôhó stranô z takovyho hazardováni s žêvotem ôž zvostává rozôm stát.

Hasiči vêjiždělê do Dobrochova zachraňovat právě osobô, keró přê zdoláváni  vêsilača zranila elektrika. Na misto vêjelê prostijovšti profici, keři si na pomoc povolalê specialistê lezce z Olmika. Zároveň to jistilê dobráci z Vranovic-Kelčêc a Brodkô ô Prostijova. Eště před zásahem ale pochopitelně radiokomunikačni technik stožár vêpl.

Zraněnó osobô bêlo podle mlôvči hasiču Lucie Balážové potřeba dostat na zem z véškê 80 metru. Ta naštěsti bêla přê vědomi a komunikovala. Vêlezlo za ňó 5 hasiču vêcvičenéch pro zásahê z véškê. Na uvazô pak osobô spôstilê v doprovodô jednyho lezca na zem. Tam si jô ôž převzala do péče posádka vrtulnikô zdravotnické záchrankê.

Fotkô mámê od hasiču.

 

Facebook0
  • dobrochov

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy