placená inzerce
Déte nám vědět...

Abê teho nebêlo málo, ode dneška je zavřená sêlnica z Gandie (Kandia) do Laškova. Do odvoláni!

placená inzerce
uzavírka

Červenec 6, 2018 6:55 / Furtovnik

Od nás – Před nejakym dněm smê informovalê o plánované ôzavirce Jiráskovê ôlêce v Konicê. Psalê smê o tym TOŤ. Fčêlka smê se náhodně dozvědělê o dalši dopravni komplikacê, tentokrát na trasê Konica – Olmik (aji pochopitelně obráceně). 

V omezenich na stránkách Správê sêlnic Olomóckyho kraja (SSOK) sice o tem nic nepišó, to ale nic neměni na faktô, že podle vêdanyho přepravniho opatřeni autobusovyho dopravca ARRIVA MORAVA a.s. bôde ode dneška, teda 6. červenca 2018 zavřená sêlnica z Gandie na Laškov.

Duvodem je oprava mostô přes Šômicô. Ten bêl ve špatnym stavô ôž delši čas, kvulêvá temô bêla snižená aji tonáž a těžši auta to mosêlê objiždět. Fčêlka teda docházi na jeho opravô. O tym, jak dlóho to má trvat, informace nésó, v dostôpnéch materiálech je značně obecné pojem ‚do provedeni opravê mostô’. A tož babo, raď!

Každopádně má jit o uplnó ôzavirkô. Tym je jasny, že od Konice na Olmik se bôde mosêt přes Pěnčin. Jináč z Pěnčina na Laškov se dá jet ‚spodem‘ kolem krchova. To pro připad, že jedete po trasê mezê Prostijovem a Bohuslavicama.

Přepravni opatřeni ARRIVA MORAVA a.s. ôpřesňôje, jak se omezeni dotkne autobusové dopravê. Jak smê se na to divalê, je dobry to naštôdovat, protože nekery zastávkê só přemistěny, nekery dočasně uplně zrôšeny a je potřeba počitat aji s tém, že se to dotkne jizdnich dob jednotlêvéch spoju.

Přepravní opatření

 

Věc: Úplná uzavírka mostu 448-001 v obci Laškov,Kandia

Termín uzavírky: od 6.7.2018 do provedení opravy mostu.

Dotčené linky: 780439, 780440, 780441 a 780442 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Objízdné trasy:

 

Linka 780439 Konice-Pěnčín-Lutín-Olomouc:

Spoje 5, 11, 35, 29, 10 a 32 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Konice,Nová Dědina,Na Pindě přes zastávky Laškov,Kandia, Pěnčín,ObÚ (tyto budou obslouženy) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

Spoje 6 a 20 budou vedeny objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Čekárna přímo na zastávku Laškov,Kandia (přes obec Pěnčín) a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.

Spoj 19 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Laškov,Kandia přes zastávku Pěnčín,ObÚ na zastávku Laškov,čekárna a z této zastávky bude spoj pokračovat na zastávku Drahanovice,Ludéřov,res. a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.

Spoj 18 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Drahanovice,Ludéřov,res. přes zastávku Pěnčín,ObÚ do zastávky Laškov,čekárna a odtud bude pokračovat přes zastávku Pěnčín,ZŠ do zastávky Přemyslovice,Sokolovna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebude obsluhována zastávka Laškov,Kandia,čekárna.

 Změny v návaznostech:

 • 780439/5 vyčká na spoj 780442/3 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780439/11 vyčká na spoj 780441/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚLinka 780440 Prostějov-Pěnčín-Konice-Kladky:

  objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Laškov,Kandia přímo na zastávku Konice,Nová Dědina,Na Pindě a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Laškov,,čekárna a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

  Změny v návaznostech:

 • 780440/8 vyčká na spoj 780442/5 v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780440/13 vyčká na spoj 780439/18 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780440/17 vyčká na spoj 780442/10 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚLinka 780441 Prostějov-Pěnčín-Polomí:

  objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitova v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar; Laškov,Dvorek a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

  Změny v návaznostech:

 • 780441/13 vyčká na spoj 780439/32 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ
 • 780441/16 vyčká na spoj 780439/35 proběhne v zastávce Pěnčín,ObÚ Linka 780442 Raková u Konice-Pěnčín-Olomouc:

  objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Pěnčín,ObÚ zpět kolem hřbitovu v Pěnčíně přímo na zastávku Laškov,čekárna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu nebudou obsluhovány zastávky Pěnčín,,Zastávka; Pěnčín,,Tvar a Laškov,Kandia,čekárna. Objízdná trasa je obousměrná.

Facebook0
 • uzavírka

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy