placená inzerce
Déte nám vědět...

A to mužete donekonečna řikat, ať tê prsťóchê tam nestrkaji…až mosijó přêjet hasiči!

placená inzerce
prst1

Únor 9, 2018 7:10 / Furtovnik

Od hasiču – Strkat prsťóchê tam, gde nepatřijó, teda přesňéš jeden prsťóch, si ôž asi fčêlka rozmêsli mladé roznašeč reklamnich letáku. Jenomže oni mô doma asi takê řikalê, že s poctivosťó nédál donde. Gdêž ale chtěl prácô dělat poctivě, neôšil ôž ani krok!

Ve středô po páté odpoledňa mělê hasiči dosť divné vyjezd. Cilem bêla poštovni schránka v jednym barákô na Gorazdově náměsti. Co se dá na takové plechové škatôlce zachraňovat? To bêste se divilê!

Jeden mládenec, co si přêvêdělává roznášenim letáku, což je nepochêbně chválêhodny, bêl na obchuzce po rajónô právě na zmiňované adresê. Vhodil smotané štosek letáku do schránkê, ale pak znejistěl, ešlê je v paklô fšecko, co tam má bêt.

Svó prácô pral nanévéš zodpovědně, proto se chtěl pokôsêt letákê eště znovô vêtahnót a zkontrólovat. Strčêl teda maléček do dirê ve schránce, abê papirê popostrčêl navrch. Prsťóch se mô tam ale šprajcl a nešil ven. Zavolal si teda hasiče, abê ho vêsvobodilê, ať mama s tató nenadávalê, že de pozdě dom.

Hasiči schránkô rozstřêhlê klišťama a rozevřelê plech, abê šil prst ven, a bêlo to. Celá akca trvala pár minôtek. Fotkê mámê od hasiču.

 

Facebook0
  • prst1
  • prst2
  • prst3

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy