placená inzerce
Déte nám vědět...

Veteráni vêrazêlê na vélet, néspiš to ale nekemô nebêlo po chôti!

placená inzerce
DSC_0020

Červen 30, 2014 14:03 / Furtovnik

Z Konice aji z Mladějova, teho na Moravě – Veteránsky setkáni Z véstavê na véstavô organizátoři z Veteran Vehicle Club Konica naplánovalê na tôto sobotô. Na konicky náměsti, kde se startovalo, se ale staréch stroju sjelo podstatně miň, než v minôléch letech.

Jedna véstava v Konicê na náměsti, drôhá pak v Mladějově n/M v prumyslovym muzeô v bévalé šamotce. Mezê tém asi štêrêcet kilásku, kery mělê veteránisti ôrazêt po vlastní osê. Letos poprvni ale přêbêla eště jedna zastávka navic. Řikal nám předseda klubô Arnold Rozehnalu, že cestó mělê pauzô na guláš, keré se podával rovnó z polni kôchêně na kopcô nad Ponikvó, gde mívávaly svojô posádkô za onyho časô Rusáci. Mělê to ê s komentovanó prohlidkó teho, co tam dodneška zbêlo.

Pak se jôž frčelo do zmiňovanyho Mladějova. Tam bêla pro učastnikê srazô objednaná takê jizda po prumyslové ózkorozchodné dráze, po keré se gdêsê svážel těžené šamot. Předseda klubô ale přêznal, že letošni jizda se setkala s podstatně menšim zájmem, než temô normálně bévá. Stroju a lêdi na nich přêjela ani né polovina. Pré se trefilê do stényho terminô s jinym srazem ve Slavkově ô Brna. Koncem minôlyho tédňa ale jakésê vykuk začal rozesilat meilê ze zprávó, že akce Z véstavê na véstavô je pro malé zájem zrôšená. Kemô to vadilo nebo gdo muhl mět zájem na tem, abê se veteránisti na cestô do Konice vêkašlalê, nemaji organizátoři ani tôcha. Ale že jim to řádně hnôlo žlôčó, o tem žádná!

Tak snaď to bôde lepši jôž přespřišti nedělô 13. červenca. To se pojedó závodê veteránu do Břêzskyho vrchô v Konicê. Dopoledne bôde zase véstava na náměsti a o jedné hodině se fšeci přesônó na start jízdy pravidelnosti. Tož se zastavte.    

Facebook0
 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005
 • DSC_0006
 • DSC_0007
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0013
 • DSC_0014
 • DSC_0015
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0026
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0029
 • DSC_0030
 • DSC_0031
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0034
 • DSC_0035
 • DSC_0036
 • DSC_0037
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0041
 • DSC_0042
 • DSC_0043
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0047
 • DSC_0048
 • DSC_0049
 • DSC_0050
 • DSC_0051
 • DSC_0052
 • DSC_0053
 • DSC_0054

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy