placená inzerce
Déte nám vědět...

Ve Slôžéně mělê dožinkê, do slôžbê povolalê osmdesát let staró mlátičkô. Přêjel to zkontrólovat ê hrabě Silva-Tarouca!

placená inzerce
doz_45

Srpen 26, 2021 10:36 / Furtovnik

Z Slôžéna od Hanáku – Ê gdêž sem tam eště nejaky to obili stoji, ve Slôžéně ôž maji vêmláceny. Na ‚Zlaté devitce‘ mělê v sobotô Hanáci (Hanáci z.s.) dožató. Mlátilo se cepama ê prastaró mlátičkó.

Ôž se mužem spolehnót na to, že pokaváď se nestihámê do Slôžéna dostavit sami, néni nic ztracenyho. Od Hanáku nám ê tentokrát přêšil report s podrobnó fotodokumentacó celyho odpoledňa. To začalo krátkym pruvodem od kaplêčkê.

Jak de Slôžénském práca od rôkê přêjel omrknót z panskyho sidla ve vedléšich Čechách pod Kosiřem takê zámecké pán hrabě August Alexandr Silva-Tarouca. O fšeckym se dopodrobna dočtete v ve zprávě pod článkem. Fotkê od Hanáku só TOŤ.

ŽNĚ NA HANÉ – SLOŽÉNSKY DOŽINKE 

V sobotu 21. srpna 2021 v době od 15 do 20 hodin se v objektu Komunitního centra Služín spolku Hanáci uskutečnilo mezigenerační setkání osob KC a občanů z obce a širokého okolí. Akce se uskutečnila pod názvem Žně na Hané – Složénsky dožinke. Setkání uspořádalo KC Služín v součinnosti se spolkem Hanáci. Setkání u dožínkového věnce se zúčastnilo více než 100 příznivců spolku a našeho Komunitního centra. Lektorem přednášky a ukázek byl Mgr. Jiří Krchňák, shodou okolností předseda Hanáci z. s. Do přípravy a úklidu objektu, přípravy tomboly, pečení zákusků, přípravy udírny, nákupu pitného režimu, obsluhy hostů a dalších nezbytných prací, se zapojili téměř všichni členové spolku Hanáci i Komunitního centra. Během několika dní bylo nádvoří spolku k nepoznání. Již v sobotu ráno bylo připraveno obilí k výmlatu starodávnými cepy a 80-letá mlátička prošla generální zkouškou. Naše poděkování míří k J. Šmídové, B. Šilhánkové, M. Sýkorové, M. Pluháčkové, D. Dolínkové, R. Dostálové, H. Vyhlídalové, J. Vondráčkovi, M. Šilhánkovi ml., M. Pluháčkovi, Ing. J. Zapletalovi,  M. Ropkovi

Program byl zahájen u služínské kapličky, kde byl předsedou spolku přivítán hrabě August Alexandr Silva-Tarouca, jenž přijel na koni s doprovodem hraběnky a komorné rovněž na koních. Doprovod tvořily také 2 markytánky od Hulánů. Přítomní občané obce a hosté byli seznámeni s průběhem Složénskéch dožinek a celý průvod uzavřený další dvojicí poníků se pak vydal ke Zlaté devítce. Zde pronesl hrabě Sylva Taroucce svůj proslov a na žádost předsedy Hanáků spolu s mistrem cechu zednického Zdeňkem Klevetou přestřihli pásku do prostorů rekonstruovaného Komunitního centra. Paní Štěpánka Šťastná s manželem zorganizovala na svých ponících projížďku malých dětí po služínské návsi. Na nádvoří pak lektor akce prováděl výklad s ukázkami způsobu sklizně za posledních asi 300 let. Objasněna byla sklizeň pomocí srpů, kosí, žacích lišt, „lopaťáků“ a později samovazů, vázání do snopů a stavění mandelů. Výmlat byl prováděn nejdříve holemi, později cepy a nakonec mlátičkami, dnes kombajny. To vše bylo poté předvedeno prakticky členy a přáteli spolku Hanáci. Na návsi vystavili Hanáci celou řadu strojů z minulého století. Bylo zde možné vidět pluhy, hrabačku, secí mašinu a dokonce i malý kombajn vyrobený v roce 1970, který si v neděli odpoledne prohlédl i bývalý ministr zemědělství Ing. M. Jurečka. Po ukončení prací na poli a výmlatu obilí provedli členové spolku ukázku dožínkových oslav na selském, vesnickém dvoře. Markytánky Alena s Dášou slavnostně předali hospodáři statku dožínkovou kytici z klasů ječmene. Předseda spolku pak poděkoval čeledínům a děvečkám, v udírně byly vyuzeny a připraveny pochutiny a naražen sud piva. Připilo se na zdárné ukončení žní. Zahráli muzikanti, všichni si zazpívali lidové písničky a nálada byla opravdu veselá.

Následoval kulturní program, který tvořilo kontaktní loutkové divadlo – pan Jan Dostál z Čelechovic na Hané, ukázka díla uměleckého kováře – pan Jiří Spurný ze Smržic, prezentace přírodní kosmetiky a léčivých bylin – Mgr. Jitka Krchňáková a losování tomboly v režii D. Dolínkové z KC Služín.

Na Složénsky dožinke přišlo 103 dospělých a 14 dětí. Setkání podpořilo pospolitost lidí ze Služína i blízkého okolí a všem umožnilo zapojení do aktivní zábavy. U starší generace vyvolala akce nostalgické vzpomínky na dávné časy, děti byly nadšeny z projížďky na koních a divadelního představení pana Dostála. Všichni společně obdivovali umění a sílu uměleckého kováře pana Spurného, který zájemcům „vykul“ srpy a kosy. Všichni účastníci žasly nad výkonem kováře Spurného, který na palci pravé ruky zvedl kovadlinu o váze 51 kg. Náladu podpořila i bohatá tombola. Překvapující byla vysoká návštěvnost občanů ze širokého okolí, zejména ze Stařechovic a Prostějova. Celá řada přátel spolku Hanáci přijela do Služína z Kostelce na Hané, Litovle, Čelechovic na Hané, Čech pod Kosířem, ze Ptení, Smržic a dalších obcí.  Nakonec chceme poděkovat všem sponzorům tomboly, Stavební firmě Zdeňka Klevety, řemeslníkům Dušanu Sloukovi a Zdeňku Tomáškovi.

Fotografie poskytli:

Helena Vyhlídalová, Petra Zapletalová, Zdeněk Šilhánek, Daniela Dolínková, Ing. Jan Poledna

Ze Služína Vás všechny zdraví

Mgr. Jiří Krchňák, Jan Sýkora, Michal Šilhánek a František Vyhlídal

Facebook0
  • doz_45

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy