placená inzerce
Déte nám vědět...

Vašek Ružêčku vêtahl z šuflikô Muzikusa a dal mô nové kabát!

placená inzerce
muzikus

Květen 13, 2023 19:28 / Furtovnik

Od nás – Fšeci mêslimê, že to, co ôdělámê fungl novy, je uplně to nélepši, co z nás muhlo vêpadnót. Občas se ale vênoři neco možná ôž trochô zapomenôtyho a zjistite, že to vubec néni špatny…

Jeden takové připad je šlágr Muzikus, ke kerymô tenkrát Vaškovi napsal text Roman Doleželu (Romantica), řečené Pytlik, a nahrál ho ôž negdê před 15 letama. Jak nám řikal, z té dobê pocházi aji videomateriál, keré až do dneška čekal na svuj moment.

Video zvostalo, ale samotná pisnička dostala funglové kabát. Přêbêlê ê novy žêvy obrázkê a celé klip tak nabizi cestováni v čase. A abê teho nebêlo málo, v nové nahrávce si zazpival aji Vaškuv némladši potomek – Maruška. Gdo fšecko se eště na tym podilel nandete v titulkách. A fčêlka se mužete mrknót, co novyho kanále VenDa Studio S frči.

Facebook0
  • muzikus

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy