placená inzerce
Déte nám vědět...

V Leštině si znovô dalê scuka pohádkovy postavičkê. Jak se takê slavil dětské deň?

placená inzerce
DSC_0405

Červen 6, 2024 8:20 / Furtovnik

Z Leštinê, s reportem a fotkama od Michala ‚Môšáka‘ Môchê – Ať só časê jaky chcó – 1. červen dêcky patři děckám. A že letos Deň děti vêšil na sobotô, což je ideálni čas na takovó oslavô, bêlo to o to lepši!

Svojô zavedenó podobô má dětské deň takê v Leštině. Aji letos si tam dalê scuka známy pohádkovy persónê, s keréma smê vêrustalê mê mirně věkově nakročêli, naši rodiči, ale aji naši potomci. Ê v tymto směrô só sice módni trendê, ale Karkulkô, Sněhurkô, čê Křemilka s Vochomurkó to nenahradi.

Pohádková Leština proběhla v režii Estrádniho sóborô VEŠke, s kerym šlê přê organizováni do holportô dalši mistni spolkê ê jednotlêvci. Jaky to tam bêlo nám napsal kamoš Michla Môšák Môchu a přêdal aji hafol fotek. Tê só TOŤ. A fčêlka ôž mô dávámê slovo, ať to fšecko vite takê!

Pohádkové bytosti v Leštině

V sobotu 1. června uspořádal Estrádní soubor VEŠke, z. s. ve spolupráci s ostatními spolky a organizacemi obce i přáteli tradiční Pohádkovou Leštinu. Akce konaná v rámci oslav Dne dětí odstartovala ve 14 hodin. Organizátoři doufali, že se počasí umoudří, odpoledne bude aspoň přiměřeně hezky a cestu do světa pohádek si její příznivci opět najdou. Každá akce takového typu vyžaduje intenzivní přípravu a větší počet osob pro její celkové zabezpečení. Konečné číslo přihlášených dětí nakonec všechny organizátory mile překvapilo. 265 dětí a jejich rodiče či prarodiče nestálé počasí neodradilo a všichni si mohli v pohodě projít připravená stanoviště s četnými pohádkovými bytostmi.

Malé i velké čekaly na trati všem dobře známé české pohádkové postavičky – Sněhurka, Křemílek a Vochomůrka, vodníci, Karkulka s babičkou, myslivcem i vlkem, král s princeznou, ježibaba s Jeníčkem v perníkové chaloupce, včelka Mája s Vilíkem a v neposlední řadě i Anče s hajným. Děti na stanovištích plnily drobné úkoly a někde musely dokonce překonat i malý strach. Vždycky je čekala drobná, milá odměna.

Start i cíl byly stanoveny na zahradě místní sokolovny. Každé dítě obdrželo balíček s překvapením. Před 17:00 hod. již děti nedočkavě čekaly na roztočení kola štěstí, které je tradičním zpestřením celého odpoledne. Vidět radost dětí, pokud se na ně usmálo štěstí, jejich jiskřičky v očích bychom přáli všem.

Organizátoři děkují všem návštěvníkům za skvělou atmosféru, ukázněnost a pohodu, kterou dokázali vytvořit. Rovněž děkujeme všem ochotným pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě celé akce – zaměstnancům obce za připravení míst k sezení, partě od Zmrzliny u pomníku za výborné jídlo, spolku Klubíčko za tradičně skvělé hastrmanské prostředí v Harmonii u rybníčku, dětem ze SDH Leština za mile připravenou pohádku O červené Karkulce a cvičitelkám z TJ Sokol Leština za zabezpečení dětského hřiště v Zálavčí. Nesmíme zapomenout i na tradiční „kantorskou pomoc“ při registracích. Zkušený tým s počítačovou vílou Verunkou a šášulou Vlastou bez problémů zvládl všechny i odregistrovat a rozdat zasloužené diplomy s odměnami.

Poslední poděkování patří všem členům Estrádního souboru VEŠke, z.s., kteří akci týdny připravovali a jejím přátelům za výpomoc při vykrytí potřebných, neobsazených míst. Bez zápalu všech těchto lidí a skvělé partě by se žádná taková akce neuskutečnila, to prostě musí bavit. Těšíme se na další setkání!

VEŠke, z. s.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy