placená inzerce
Déte nám vědět...

Svátek matek v Čôjině bêla pořádná divočêna :D

placená inzerce
??????????

Květen 26, 2016 9:22 / Furtovnik

Od Jaroslava Nedbalovyho z Čôjina (Čunín) – Autor článkô Jaroslav Nedbalu néni jenom učitelem na konickym gymplô, ale takê společně s manželkó Janó skautem a hojnym přêspivatelem společenskyho děni v Čôjině, gde bévá. Poslal nám přispěvek, keré se vraci k oslavám Svátkô matek. Ten si v této malé dědince ôžêlê, jak se patři. Poslal aji fotkê, na kery se mužete podivat TOŤ.

Seniorkê z Jesenca řádilê v Čôjině

V sobotô 14. května proběhlo v hospodě ô Ružêčku v Čôjině slavnostni setkání žen štêřech generaci. Mistni pobočka svazô žen tymto zpusobem slavila Svátek matek. Jako kulturní vložkô si pozvalê tanečni skupinô Vrti Prti z Domova pro seniorê v Jesencô. Nebêlo to náhodó, ômělecká vedóci tehoto sóborô a aktivizačni pracovnica domova Jana Nedbalova je totiž zároveň členkó svazô a obyvatelkó Čôjina.

Po krátkym zahájeni vêstópilê bábinkê s prvnim blokem tanečku inspirovanéch letnima komediama z řadê Slunce, seno … Ož jenom nástup bábinek v šatovéch zástěrách a s knižkama na hlavě vzbôdil v mistnosti náležitó odezvô. V pruběhô vêstópeni dorazêl na akcô ê pozvané zástôpce konické radnice, mistostarosta Jarek Procházku, keré během přestávkê mezê vêstópenima krátko promlovil k přitomném.

Během chvilkê, gdê pan mistostarosta mlovil, se bábinkê proměnilê do podobê orientálnich tanečnic, čimž vzbôdilê eště větši nadšeni, šťôřeni a bóřlêvé potlesk. Svéma tanečkama dokazovalê bábinkê z domova, že ani ve vêsokym věkô žêvot ani sranda nekonči. Svym velkym nadšenim strhlê ê obecenstvo, kery se přêdalo k poslednimô veselymô tanečkô na skladbô Jedem do Afrikê od Yo Yo Bandô. Nejenom potlesk, ale aji slova chválê a poděkování ve formě dárkové taškê, bêlê pro tanečnice zaslóženó odměnó. Potom ôž následovalo občerstveni a volná zábava ô skleničkê nečeho dobryho.

Facebook0
  • ??????????

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy