placená inzerce
Déte nám vědět...

Skřítkové tesaři vêlezte z mechô…a běžte se aji vê mrknót na véstavô ‚Paměť staréch krovu a střech‘

placená inzerce
Plakat_k_vystave_-_strechy

Únor 3, 2017 8:59 / Furtovnik

Z litovelskyho muzea –  Taková střecha nad hlavó, to je věc. Ôdělat ale dobró střechô, to ôž je skôtečny ômělecky dilo. Krovê z voňavyho dřeva, mistrovská práca tesařu, kerá mosi vêdržet nekolêk generaci.

Sice aji mistr tesař se muže ôtnót, to pochopitelně plati ve fšeckym, co člověk dělá, né jenom ô tehoto řemesla, ale véstava ‚Paměť staréch krovu‘ ôkazôje jak to vêpadá, dêž se to fakt ômi. Od 1. unora je otevřená v litovelskym muzeô a potrvá až do 23. dôbna.

Přêrozeně si na svy přêndó hlavně ti, keři řemeslô rozômijó a dokážó náležêtě ocenit mistrovskó prácô. Trochô jinym pohledem se muže na to divat laik. Pro teho to muže bêt naopak podivaná okô lahodici.

Jak nám napsala Hana Ošťádalova z Muzea Litovel, kromě tématické instalace véstavê se podařêlo zajistit aji vyukovy modelê krovu, čê ruzny typê tašek, včetně unikátni kovové, kerá bêla experimentem začátkô 20. stoleti. Fšecko je možny si ochêtat, potěžkat.

Vic se mužete dočist v tiskové zprávě, kerá k nám k Paměti staréch krovu a střech takê dorazêla.

Tisková zpráva – Nová výstava v Muzeu Litovel

 

Výstavu s názvem Paměť starých krovů a střech a podtitulem Historické krovy severní Moravy a Slezska, jejich skrytá krása a cesty, jak ji uchovat pro další generace je možné navštívit v Muzeu Litovel od 1. února do 23. dubna 2017.

K obrazu našich historických sídel neodmyslitelně patří sklonité střechy nesené dřevěnými trámovými konstrukcemi ‒ krovy. Podobu krovových vazeb ovlivňovaly vedle finančních možností a požadavků stavebníků hlavně jejich tvůrci a zhotovitelé, tedy tesaři. Dřevěné konstrukce zhotovené pomocí tradičních ručních nástrojů mohou být využity jako bohatý zdroj informací o řemeslných výrobních postupech, jaké se používaly v různých historických obdobích. Krovy symbolizují propojení architektonických, uměleckých a technických kvalit památek a každý, kdo někdy navštívil podkroví nějaké větší historické stavby, jistě potvrdí, že jde o velmi působivý zážitek.

Mechanizace stavební výroby dnes usnadňuje a urychluje práci způsobem, jaký by si naši předkové jen stěží dokázali představit. Na druhé straně díky naší pohodlnosti mizí dovednosti, které provázely dějiny lidstva po dlouhá tisíciletí. Jednou z nich je právě ruční zpracování dřeva. Především díky péči o kulturní a historické památky se tyto znalosti i řemeslnou zručnost daří nadále udržovat při životě.

Výstava ukazuje, co vše lze ze starých krovů a střech vyčíst, jak o ně správně pečovat, ale také to, jaké moderní metody používáme při diagnostice a sledování jejich stavu a při následných řemeslných opravách. Informace doplněné množstvím fotografií, plánů a vyobrazení jsou doplněny ukázkami autentických historických střešních krytin a také dřevěným modelem krovu kostela sv. Kateřiny ve Štramberku – Tamovicích, který vyhotovil tehdejší student stavební fakulty, nyní Ing. arch. Patrik Bílý.

Odbornou náplň výstavy připravil kolektiv partnerských institucí, jimiž jsou Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Muzeum Litovel.

Facebook0
  • Plakat_k_vystave_-_strechy

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy